Američko udruženje ginekologa i opstetričara (ACOG) dalo je nova uputstva o zbrinjavanju žena obolelih od raka dojke.Uputstva se odnose na postupanje u vezi tegoba koje se javljaju uz terapiju raka dojke, njihovo ublažavanje, kontraindikacije za hormonsku terapiju, mogućnosti kontracepcije kao i pitanje fertiliteta.

“ Pošto se povećava broj žena koje su preživele rak dojke ACOG zauzima stav da bi ginekolozi trebali znati više o ovim problemima” rekla je dr. Mindy Goldman Reuters Healthu.

Dr Goldman  sa Univerziteta Kalifornija u San Francisku, vodi program za zaštitu žena obolelih od raka dojke.Pošto lečenje raka dojke brzo napreduje, ginekolozima pričinjava teškoće napr. u kontroli korišćenja tamoxifena, u savetovanju mladim ženama da sačuvaju svoje jajne ćelije i dr.

Navodimo neke ključne tačke iz uputstava objavljenih  u martu u Obstetrics and Gynecology.

  • Sve veći broj žena preživi rak dojke. One su pod povećanim rizikom za osteoporozu, te trebaju biti praćene denzitometrijom. Međutim, većina žena koje zadobiju prelome, ima normalnu gustinu kostiju ili osteopeniju, navodi se u uputstvima, te doktori treba da procene rizik od preloma kosti, kao što je korišćenje  inhibitora aromataze u postmenopauzi ili dugotrajno korišćenje kortikosteroida. Još 2009. Godine, NCCN Task Force (Nacionalna radna grupa za kompletno praćenje raka) dala je preporuku da  žene obolele od raka dojke s „T- scoreom“ u dexa-denzitometriji između -1.5 i -2.0, treba razmotriti kao kandidatkinje za farmakološku terapiju.
  • Hormonska terapija vazomotornih simptoma kontraindikovana je za žene s rakom dojke. Nehormonska terapija nije tako delotvorna, ali ipak olakšava tegobe. Ona uključuje inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI), inhibitore ponovne pohrane noradrenalina (SNRI),  i analoge gama-aminomaslačne kiseline. Međutim, postoji bojazan da bi SSRI mogli utjecati na djelotvornost tamoksifena.
  • Postmenopauzalne žene, koje koriste tamoksifen i koje nemaju krvarenje, ne zahtevaju rutinsku biopsiju endometrijuma i ultrazvučni pregled materice.
  • Preporučljiva kontracepcija za žene s rakom dojke uključuje metode barijere, bakarni intrauterini uložak i sterilizaciju.
  • Nehormonsko liječenje je prvi izbor za suvoću i atrofiju vagine, što su i propratne pojave tamoksifena i inhibitora aromataze.
  • Ukoliko žena kod koje je otkriven rak dojke, u budućnosti planira da ima decu, treba joj ponuditi konsultaciju sa specijalistom humane reprodukcije  i razmotriti mogućnost zamrzavanja jajnih ćelija. Danas se veruje da trudnoća ne povećava rizik povratka raka dojke.
  • Dr. Goldman je dodala da je na izradu uputstava  podstakla smrt najbolje prijateljice od raka dojke, kao i činjenica da su onkolozi i hirurzi u Centru za lečenje raka na Univerzitetu Kalifornija u San Franciscu, manje dostupni  novoobolelim ženama, jer mnoge već izlečene žene dolaze radi različitih tegoba koje bi trebali zbrinuti lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

ACOG; Obstetrics and Gynecology; 2012.

Dr Slavica Pešić