Endometrioza je stanje gde se endometrijum nalazi  van materične šupljine.  Zahvata 10-15% opšte populacije I do 1/3 žena koje su neplodne.  Postoje razne teorije koje pokušavaju da objasne nastanak endometrioze: retrogradne menstruacije, metaplazije, hormonski, zapaljenjski procesi, kao I abnormalna funkcija citokina.

Simtomi koji je prate mogu biti raznovrsni:  od asimtomatskih, preko dismenoreje, pojačanog krvarenja,  dispareunije, hroničnih bolova u maloj karlici, do  simptoma od strane mokraćnog I gastrointestinalnog trakta. Simptomi se obično ponavljaju na cikličan način, I pogoršavaju oko menstruacije.

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze I histološke potvrde tkiva endometrijuma dobijenog biopsijom za vreme operacije.

Liječenje može uključivati : simptomatsku terapiju-​​ ublažavanje / uklanjanje  simptoma , medicinsku terapiju za supresiju endometrioze  I  hiruršku  terapiju . Odluka  se donosi na osnovu ozbiljnosti simptoma, godina starosti pacijentkinje  I   želje za trudnoćom, kao I postojanje kontraindikacija na primenu odredjene terapije.

Protokol

Ovaj protocol je savremenija verizija,  gde su uključeni svi važni dijagnostički I terapijski postupci povezani sa endometriozom.

Postojanje kliničke slike sa cikličnim simptomima, kliničkim nalazom,  mogu pobuditi sumnju na postojanje endometrioze, ali zlatni standard je histološka analiza uzoraka tkiva dobijenih za vreme operacije.  UZ nalaz, MRI, I neki biohemijski markeri mogu pobuditi sumnju ali sami po sebi ne mogu postaviti konačnu dijagnozu.

Lečenje bola pomoću analgetika ili supresivna terapija  oralnim kontraceptivima (OC) je prikladna za madje pacijentkinje. Hormonsko lečenje pomoću OC, progestina, androgena, I GnRH  je odgovarajuća  za kontrolu bola kod endometrioze. Kontraceptivi,naročito ako se koriste dugotrajno su odgovarajuća simptomatska terapije dismenoreje I dispareunije.

Hirurgija I ekscizija ili ablacija endometrioma je efektivna u terapiji endometrioze I uklanjanju bolnih simptoma.

Endometriozu jajnika treba ukloniti hirurški – cistektomia, a ne drenažu I koagulaciju, da bi se izbegli recidivi.

Komplikovanu endometriozu koja je duboko infiltrirana, treba da operišu iskusni hirurzi jer je stopa komplikacija visoka. Korišćenje hormonske terapije pre operativne,  nije pokazalo korist ali ni štetu.

Nakon hirurške terapije endometrioze jajnika treba koristiti hormonsku terapiju kako bi se smanjio rizik recidiva. kod pacijentkinja koje ne žele trudnoću odmah.

Različiti dodaci ishrani, transkutana stimulacija nerava, tradicionalna kinska medicina i akupunktura se nisu pokazali kao delotvorni u lečenju endometrioze.

Medicinska terapija ne povećava šanse za nastanak trudnoće I ne treba je uključivati u tom cilju.

Hirurško lečenje u ranom stadijumu endometrioze poboljšava ishod infertiliteta.

Operativna laparoskopija se preporučuje u težem stadijumu endometrioze ( III-IV).

Pre hirurškog odstranjivanja endometrioma, treba proceniti reserve jajnika . Hormonski tretman nakon hirurškog odstranjena endometrioze nije pokazao poboljšanje ishoda  neplodnosti.

Za pacijentkinje sa inferilitetom, koje imaju rani stadijum endometrioze ( I-II) intrauterine insimincija može poboljšati šanse za trudnoću.

Stopa uspešnosti IVF kod žena sa endometriozom je niža,  mada su istraživanja za sada protivurečna.

GnRH agonisti 3-6 meseci pre IVF-a poboljšavaju  ishod lečenja.

Hirurško lečenje , uklanjanje većih endometrioma ( većih od 3cm) ne poboljšava ishod  IVF-a ali se operacija preporučuje kod žena sa bolovima. Nakon hirurškog lečenja, a pre početka IVF, treba uključiti hormonsku terapiju radi smanjenja rizika recidiva.

Ženama u postmenopauzi sa anamnezom endometrioze  treba uključiti kombinovanu hormonsku terapiju umesto samo estrogena, ako je HRT potrebna.

Viewpoint

Endometrioza je prilično česta , dobroćudna bolest u ginekologiji .  Definiše se kao prisustvo tkiva endometrijuma van šupljine materice.  Dijagnoza se postavlja patohistološkom dijagnozom, u uzorcima tkiva dobijenih za vreme operacije.

Asimptomatska endometrioza ne zahteva hirurško lečenje, jer se nezna  prirodni tok bolesti.

Pacijentkinje sa rekurentnim simptomima, koje su neosetljive na lečenje, a bolest utiče na kvalitet života, mogu biti hirurški lečene- odstranjene materice I jajnika.

Za pacijentkinje sa manje teškim simtomima postoji širok izbor terapije:

-Medicinska terapija može uključivati ​​primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova , kada su glavni simptomi bolovi.  Hormonska terapija utiče na regresiju endometriotičnog tkiva a pokazalo se da smanjuje bol, dimenoreju I dispareuniju – tu se koriste OC, progestini, androgeni, agonisti GnRH.

Hirurški tretman treba koristiti za raširenu duboko infiltriranu endometrizu- operaciju treba da radi iskusan hirurg jer su povrede mokraćne bešike I creva kao operativna komplikacija česte.

Neplodnost I endometrioza

Može se otkriti u 1/3 žena sa infertiltetom. Uticaj endometrioze zavisi od stadijuma bolesti, čak rani stadijum može smanjiti implantacionu sposobnost. Hirurško lečenje u ranom stadijumu endometrioze povećava procenat trudnoće.  U kasnijim stadijumima hirurgija može narušiti anatomske odnose I rezultirati neplodnošću.  Većina tih  pacijentkinja će vremenom biti kandidati za IVF. Terapija GnRH agonistima Ili produžena terapija oralnim kontraceptivima,  poboljšava ishod IVF.

Tretman ovarijalnih cisti može dovesti do dileme- s jedne strane ciste mogu smanjiti odgovor na stimulaciju, mogu narušiti process  IVF I mogu izazivati bol. Takođe može nastati I torzija jajnika u toku trudnoće, koja se u trudnoći teško rešava. Sa druge strane čak I iskusniji hirurzi tokom same operacije mogu uklanjanjem I dela zdravog tkiva negativno uticati na ovarijalnu rezervu. Pacijenti sa kompromitivanom ovarijalnom funkijom najverovatnije neće imati benefita od hirurgije. Za one pacijentkinje kod kojih ne postoje izraženi simptomi, uklanjanje endometrioze se ne preporučuje. Pacijentkinje kod kojih su simptomi izraženi, će nakon hirurgije najverovatnije imati benefita pre začeća.

Endometrioza je povezana sa nizom simptoma, I terapija je potrebna kod onih sa izraženim simptomima. Tretman uključuje hiruršku, konzervativnu kao I kombinaciju ove dve terapije.

Kod endometrioze je naročito važan individualni pristup- na osnovu želje za trudnoćom, simptoma i godina starosti pacijentkinje.

Medscape

Dr med Nikola M Pešić