Sa godišnjeg sastanka Američkog društva kliničke onkologije ( ASCO) 2017. stigle su  “ohrabrujuće” vesti – trudnoća posle carcinoma dojke je sigurna.

Dr Matteo Lambertini, onkolog na Institutu Jules Bordet u Bruxellesu, Belgija, je pratio 1200 žena tokom 12godina kod kojih je dijagnostikovan rak dojke i nije bilo razlike u preživljavanju tj isti je kao kod žena koje nisu imale rak dojke.

Drugim rečima trudnoća nije povećala rizik ponovnog pojavljivanja carcinoma dojke kao ni smrtnost  rizik [HR], 0,85; P = .15).

Ovaj zaključak se odnosi i na žene koje imaju estrogen pozitivne receptore.

(ER) (HR, 0,94; P = 0,68).

Ova studija se razlikuje od dosadašnjih velikim brojem slučajeva i dužim praćenjem. U studiju su uključeni i slučajevi pozitivnih estrogenskih receptora ( ER), a ovaj tip carcinoma dojke je zavistan od estrogena. Postojala je bojazan da bi ovaj tip carcinoma, zbog povećanog nivoa hormona u trudnoći, mogao da podstakne recidiv bolesti..

“Ova studija ne daje podatke o optimalnom vremenu koje je potrebno da prodje od lečenja bolesti do  trudnoće”  kaže  Dr Laura Spring,  onkolog,  u  General Hospital Cancer Centru u Bostonu.

Trenutno neznamo koji je protokol kod žena koje žele da zatrudne a moraju da uzimaju endokrinu terapiju 5-10god, kako bi se smanjio rizik recidiva ER – pozitivne bolesti. Potrebno je istražiti da li je  privremeni prekid adjuvantne endokrine terapije, u cilju dopuštanja trudnoće, povezan s većim rizikom od ponovnog pojavljivanja karcinoma dojke.

Dr Lambertini je objasnio da su slučajevi pacijentkinja sa trudnoćom nakon raka dojke,

bili podudarni sa slučajevima bez naknadne trudnoće. 57% pacijentkinja imalo je ER pozitivni carcinoma dojke.

U sekundarnim analizama istraživači su pokazali da nema razlike u preživljavanju bez obzira da li su žene dovršile trudnoću do kraja ili su imale abortus, ostale trudne manje od 2 god ili više od 2god od dijagnoze raka dojke i da li su dojile ili ne.

Istraživanči su takodje prikazali da za sekundarni ishod ukupnog preživljavanja nije bilo razlike medju grupama sa ER pozitivnim karcinomom dojke.

Medjutim kod ER negativnih bolesnica sa trudnoćom je dožlo do poboljšanja, što je rezultiralo 42% manjim rizikom od smrti.

„Moguće je da trudnoća može biti zaštitni faktor za bolesnice s ER-negativnim karcinomom dojke, bilo putem mehanizama imunološkog sistema ili hormonskim mehanizmima, ali trebamo više istraživanja o tome.“ zaključio je dr Lambertini.

Medscape  3.6.2017.

Dr med Slavica Pešić,   ginekolog – akušer

Objavljeno:         juna 2017.