Osteoporoza je metabolička bolest koštanog sistema gde je smanjenje koštane mase po jedinici volumena osnovana karaketristika.Zbog poremećene mikroarhitekture kostiju povećana je fragilnost kostiju i frakture mogu nastati nakon minimalne traume.U osnovi osteporoze je poremećaj ravnoteže izmedju razgradje i procesa stvaranja nove kosti.Osteoporotični prelomi, u razvijenim zemljama, predstavljaju značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta, a produženjem životnog veka očekuje se da u budućnosti ima sve više pacijenata sa osteoporozom.

Osteoporoza se javlja češće kod žena nego muškaraca, a naročito je izražena posle menopauze. Međutim, ona može biti posledica endokrinih bolesti (hiperparatireoidizam, hipertireoza, hipogonadizam, diabetes mellitus), bolesti vezivnog tkiva, posledica imobilizacije i smanjene fizičke aktivnosti, upotrebom lekova ( heparin, kortikosteroidi, antikonvulzivi, hipervitaminoza A, tireoidni hormoni), gastronintestinalni poremećaji ( subtotalna gastrektomija, malapsorpcioni sindrom, hronične bolesti jetre), bubrežna hiperkalciuria, poremećaji u ishrani ( deficit kalcijuma, vit D, proteina), reumatoidni artritis.

Danas se smatra da osteoporozu ima oko 25 miliona osoba, prevashodno žena, pa je veoam važno raditi na prevenciji jer je cena koštanja osteoporotičnih prelom veoma visoka.

Osteoporoza se javlja kod oba pola i raste sa godinama starosti. Bolest napreduje bez simptoma i nekada je prelom izazvan minimalnom traumom prvi znak osteoporoze.

Kod žena se sa smanjivanjem funkcije ovarijuma (nakon menopauze) koštana masa naglo smanjuje.

Faktori rizika nakon menopauze su:

 • rasna pripadnost – češće bela rasa u odnosu na crnu
 • pozitivna porodična anmneza
 • nizak rast, mala telesna težina
 • nulipare
 • rana menopauza ( jatrigena – hirurška, postradijaciona, medikamentozna adnexectomia – GnRH analozi ili Danazol)
 • smanjena funkcija ovarijuma pre menopauze ( amenoreje, hiperprolaktikenija, anorexia nervosa i dr.)

Faktori ishrane:

 • ishrana bogata proteinima
 • prekomerno unošenje soli
 • smanjeno unošenje kalcijuma, prekomerno unošenje fosfata
 • konzumiranje veće količine kofeina ( više od 5 kafa dnevno).

Stil života:

 • sedeći način života
 • odsustvo vizičke aktivnosti
 • prekomerno unošenje alkohola, pušenje, konzumiranje droga.

Tokom postmenopauze je prisutan hipoestrogenizam, koji je uzrok disbalansa izmedju resorpcije i formiranja kostiju. Formiranje odnosno remodeliranje zahvata kako trabekularnu tako i kortikalnu kost a zavisi od hormona koji regulišu metabolizam kalcijuma i lokalnih citokina koji regulišu aktivnost osteoblasta odnosno osteoklasta. Homeostazu kalcijuma kao osnovnog minerala u ovom procesu održava kalcitonin, vit D i paratireoidni hormon.

Paratireoidni hormon uzrokuje promene na osteoblastima i promene aktivnosti i uzrokuje povećanu koštanu resorpciju.

Vit D3 utiče i na osteoblaste i osetoklaste. Stimuliše osteoklastnu diferencijaciju u multinuklearnost i povećava produkciju alkalne fosfataze i osteokalcina iz osteoblasta.

Estrogen u ovom procesu igra značajnu ulogu – smatra se da smanjena kolilčina estrogena povećava senzitivnost skeleta na resorptivno dejstvo PTH.Estrogen deluje preko dva tipa receptora na mnoga tkiva pa i na skelet.Identifikovani su receptori za dejstvo estrogena na osteoblasne linije, a smatra se da i osteoklati imaju receptore za estrogen.Dokazano je da osteoblasti in vitro brzo gube funkciju estrogenskog receptora ako se inkubiraju u sredini u kojoj nema estrogena.

Lokalni faktori – ovde spadaju citokini, faktor rasta, prostaglandini.

Dijagnoza:

 1. Klinički pregled omogućava usmjeravanje dijagnostičkih postupaka i ukazuje na prisustvo drugih bolesti s nepovoljnim uticajem na koštani sistem. Osim kliničkog pregleda u dijagnostici se koriste
 2. laboratorijski parametri ( kalcijum, fosfor, AP, kreatinin, gamaGT, hormonska ispitivanja: TSH, FSH, LH, E2, PTH, vit. D3 i biohemijski markeri koštanog metabolizma),
 3. denzitometrija ( DEXA) precizno merenje denziteta skeleta na više mesta, kičmeni stub, kukovi. Prema WHO osteoporozu imaju osobe čiji je BMD ( Bone Mineral Density) manji od 2,5SD

Razlikuju se četiri stadijuma osteoporoze:

Osteopenija – smanjena koštana gustina: -1.0 do -2.5, nema preloma,

Osteoporoza: -2.5, nema preloma,

Manifestna osteoporoza: snižena gustina kostiju, 1 – 3 prijeloma kič.pršljnova bez bez adekvatne traume,

Uznapredovala osteoporoza: snižena gustina kostiju, mnogobrojni prelomi pršljenova, ali i ekstraspinalni prelomi.

Prevencija

je najvažniji način sprečavanja nastanka osteoporoze. Dovoljan unos kalcijuma i vitamina D hranom vrlo su značajan faktor u pravovremenoj zaštiti. Neophodno je da posmenopauzalne žene unose 1200 mg kalcijuma i 400-800 IU vitamina D dnevno, da vežbaju jačanje muskulature i izbegavaju preteranu upotrebu duvana, alkohola i kafe. Dobri izvori kalcijuma u hrani su mleko polumasni jogurt, sir, brokoli, sok od narandže i drugi proizvodi.

Vežbanje može pomoći u izgradnji jakih kostiju i usporavanju gubitka koštanog tkiva. Pušenje povećava gubitak koštanog tkiva, zbog smanjenja količine estrogena koje telo proizvodi i smanjene apsorpcije kalcijuma iz creva. Supstituciona hormonska terapija je najvažnije sredstvo za smanjenje rizika od osteoporoze tokom i nakon menopauze. Više od dva alkoholna pića dnevno mogu smanjiti formiranje kostiju i smanjiti telesnu sposobnost apsorpcije kalcijuma.

Lečenje

ima za cilj da popravi koštanu gustinu iznad rizika za nastanak preloma i time poveća kvalitet života.

 • lekovi iz grupe bifosvonata – oni dokazano smanjuju rizik za nastanak vertebralnih preloma i preloma kuka. To su sada najefektniji lekovi za lečenje osteoporoze i kod žena i kod muškaraca. Jedan od preparata koji je pokazao najbolje rezultate u primeni je Bonviva (ibandronat 150mg). Ovaj preparat spada u nehormonske lekove i jedinstven je među bisfosfonatima po tome što se uzima jednanput mesečno, oralno.
 • hormonska supstituciona terapija – HRT
 • testosteron za muškarce
 • kalcitonin
 • fluoridi i dr

Ishrana i osteoporoza

Rizik za pojavu osteoporoze povećava se upotrebom alkohola, kofeina iz kafe, životinjskih masti i hrane bogate životinjskim proteinima. Učestalost osteporoze kod vegeterijanaca je daleko niža. Izbor hrane s malo proizvoda životinjskog porekla, a mnogo biljne hrane stimuliše rast i obnavljanje kostiju. Zeleno lisnato povrće sadrži vitamin K, beta karotin, vitamin C, biljna vlakna, kalcijum i magnezijum koji jačaju kosti. Ostale namirnice bogate kalcijumom su kelj, mleko, orašasti plodovi i semenke. Sezamovo ulje je takodje bogato kalcijumom. Treba izbegavati hranu sa rafinisanim ugljenim hidratima, beli šećer, kofein, i gazirana pića kao i alkohol.

Žene bi već posle dvadeset i pete godine trebale da unose oko 1.000 mg kalcijuma u obliku tableta i 500 – 1.000 mg iz hrane. Nakon četrdesete ova količina kalcijuma bi trebala da iznosi 1.200 – 2.000 mg.

Žene koje uzimaju HRT ( hormonsku supstitucionu terapiju ) imaju potrebu za 1.200 – 1.500 mg kalcijuma/dan. UZ ovo se preporučuje polivitaminska terapija sa selenom, manganom, bakrom, cinkom, esencijalnim masnim kiselinama i dr.