U našoj ginekološkoj ordinaciji pružamo sledeće usluge :

 • Ginekološki pregled
 • Kolposkopski pregled
 • PAPA test
 • UZ pregled male karlice
 • UZ pregled – color Doppler
 • UZ dojki-duktalna ehografija – color Doppler
 • Sistematski pregled:
 • ginekološki pregled, kolposkopija, PAPA, VS, UZ male karlice, UZ dojki
 • Ispitivanje i lečenje steriliteta: spermogram, spermokultura, hormonska ispitivanja supružnika, folikulometrija, HSSG, AIH – inseminacija, AIH sweem up, IVF
 • Ispitivanje i lečenje poremećaja menstrualnog ciklusa
 • Menopauza – hormonska supstituciona terapija ( HRT)
 • Osteoporoza – terapija
 • Kontracepcija:lokalnahormonskaintrauterina – IUD
 • Laboratorijske analize
 • Odredjivanje nivoa hormona
 • Dijagnostika cervikalnih infekcija:
 • Chlamydia, Micoplazma, Ureaplazma, Bakterijska vaginoza, i dr
 • HPV tipizacija – PCR metodom
 • Dijagnostika i vodjenje trudnoće
 • UZ pregled trudnoće
 • Screening fetalnih anomalija-expertski UZ pregled
 • Otkrivanje genetskih ( hromozomskih) anomalija ploda:
 • Double, Triple, Quadriple test
 • Biopsija horionskih čupica – CVS
 • Amniocenteza
 • CTG – kardiotokografija
 • Vodjenje visokorozičnih trudnoća:
 • višetruka trudnoća
 • spontani pobačaj
 • prevremeni porodjaj
 • infekcije ploda
 • zastoj rasta ploda
 • hipertenzivni sindrom u trudnoći
  dijabetes melitus i trudnoća
  Rh aloimunizacija

NOVO – NIPT test ( otkrivanje genetskih anomalija ploda iz krvi majke)

 • Biopsio PVU sa HP pregledom
 • Polipektomija – HP pregled
 • Exlorativna kiretaža cervikalnog kanala – HPP
 • Explorativna kiretaža – HPP
 • Uklanjanje kondiloma: Laser-om, Radiotalasima
 • Vaporizacija grlića materice
 • LOOP/ LETZ excisio PVU
 • Incizija Bartolinijeve žlezde
 • Marsupijelizacija Bartolinijeve žlezde
 • Aplikacija IUD ( spirale)
 • Extrakcija IUD ( spirale)
 • Aplikacija Pesara
 • AIH sweem up – inseminacija
 • Biopsija horionskih čupica – CVS
 • Amniocenteza
 • HSSG- histerosonosalpingografija
 • UZ dijagnostika endometrijalnog polipa
 • Coelioscopio
 • Conisatio
 • Ginekološke operacije – u saradnji sa Specijalnom bolnicom Beograd