U našoj ginekološkoj ordinaciji pružamo sledeće usluge :