Endokrinologija je nauka koja se bavi ispitivanjem i lečenjem žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Žlezde sa unutrašnjim lučenjem produkuju hormone, koji deluju na osetljiva tj . targetna tkiva, na ćelije sa odgovarajućim receptorima za određeni hormon i tako utiču na funkciju i rad odgovarajućih organa.

U našoj ginekološkoj ordinaciji dijagnostikujemo i lečimo sve poremećaje izdomena:

  • Poremećaj polnog sazrevanja
  • Poremećaj menstrualnog ciklusa: nedostatak menstruacije (primarna i sekundarna), učestale menstruacije, obilne menstruacije, bolne menstruacije i dr.
  • Dlakavost, akne, diseboreja
  • Poremećaji rasporeda masnog tkiva
  • Hiperprolaktninemija
  • Poremećaji rada nadbubrežne i štitne žlezde
  • Endokrinologija menopauze

Dijagnoza se postavlja na osnovu: razgovora – anamneze, specijalističkim pregledom, određivanjem nivoa hormona u krvi, odgovarajućim Ultrazvučnim pregledima, standardnim ili Color Doppler aparatom.

Rezultati su gotovi u roku od 24h kao i određivanje odgovarajuće terapije.

Menstruacija je ljuštenje sluzokože materice koje normalno traje 3-7 dana i ponavlja se svakog meseca, osim u trudnoći. Označava kraj jednog i početak drugog ciklusa.

Menstrualni ciklus obuhvata vreme od početka jedne do početka druge menstruacije. Uredan menstrualni ciklus traje 28 +- 7 dana. Dabi bio pravilan, potrebno je da se odgovarajući hormoni luče pravilno – ciklično i da materica ima normalnu građu.

GinekoMedika