U decembru 2014.  U Američkoj  agenciji  za hranu I lekove ( FDA) je  licencirana nova HPV vakcina. Ona sadrži 9 serotipova za razliku od predhodne HPV vakcine, koja je sadržala  4.

Predhodna vakcina je sadržala serotipove 6 I 11 koje štite od genitalnih I analnih kondiloma I 16 I 18 koji štite ( 70%) od karcinoma glića materice. Nova vakcina sadrži još 5 serotipova ( 31, 33, 45, 52, 58) te bi se zaštita od karcinoma povećala za još 15%.

Ova vakcina još  nije odobrena od strane CDC (Centar za kontrolu I prevenciju bolesti). Odobrenje se očekuje u februaru 2015. Nova vakcina će zameniti raniju četvorovalentnu HPV4 I davaće se u tri doze- 0 dan, nakon 2 meseca I nakon 6 meseci.

‘’ Nadamo se da će ova vakcina biti bolje prihvaćena od predhodne koju je primilo oko 38% devojčica I 14% dečaka’’ rekao dr Paul Offit, Vaccine Education Center, Childrens Hospital of Philadelphia.

Medscape

Dr S.Pešić, ginekolog-akušer