Amenoreja je izostanak menstruacije i po tradicionalnoj klasifikaciji postoji: fiziološka amenoreja – u detinjstvu, pre pojave menarhe (prve menstruacije), trudnoća, posle poslednje menstruacije (postmenopauzalna)

Patološka amenoreja:

  • primarna amenoreja – izostanak pojave menstruacije do 16. godine. Uzroci mogu ležati na nivou hipotalamusa (Kallmann-ov i olfaktogenitalni sindrom, anorexia nervosa), hipofize ( kraniopharingeom, hipofizarna insuficijencija), jajnika (Turner-ov sindrom, sekundarna insuficijencija jajnika), materice (Mayer-Rokitansky-Küster-ov sindrom), vagine (vaginalna i himenalna atrezija), metabolički i endokrini poremećaji (adrenogenitalni sindrom).
  • sekundarna amenoreja – izostanak menstruacije 3-6 meseci kod osoba koje su predhodno imale menstruaciju. Najčešći uzroci su PCOS, prevremena insuficijencija jajnika, tumori jajnika, hipo i hipertireoza, opšta oboljenja kao TBC, imunološke bolesti, difunkcija hipotalamusa i hipofize-tumori hipofize, prolaktinom, postpartalna oštećenja hipofize, kao i oboljenja na nivou uterusa (Ashermanov sindrom- posle agresivne kiretaže).

Dijagnoza

se postavlja detaljnim kliničkim, ginekološkim, ultrazvučnim pregledom i dozažom hormona. Često je potrebno uraditi dodatna ispitivanja kao što su progesteronski test, gde se posle terapije od 10 dana uzimanja gestagena( ako je nivo estrogena zadovoljavajući) dobija menstruacija. Estrogensko-progestronski test, koji se koristi posle neuspešnog progesteronskog testa te se daje supstitucija i estrogena i progesterona, a ako ne djodje do krvarenja poremećaj je na nivou uterusa. Ako do krvarenja dodje potrebno je uraditi Test sa Clomid-om, GnRH test, koji nam daju informaciju da li je poremećaj na nivou hipofize ili hipotalamusa. Histeroskopija, laparoskopija su takodje važne u dijagnostici amenoreja.

Lečenje

zavisi od uzroka amenoreje.Kod centralne amenoreje sprovodi se supstituciona terapija i stimulacija ovulacije ( clomid, gonadotropini).Kod hiperprolaktinemije primenjuju se lekovi za smanjenje nivoa prolaktina ( Bromkriptin).Ako je uzrok insuficijencija ovarijuma, hormonska supstituciona terapija je neophodna da bi se izbegle metaboličke komplikacije, osteoporoza i dr.