ADOLESCENTNA GINEKOLOGIJA

obuhvata period od 10. do oko 20. god života, mada granice nisu striktno postavljene.To je period kada jedinka brzo fizički raste, dok je mentalna zrelost u znatnom zaostajanju.Pubertet je vreme kada znaci seksualnog sazrevanja postaju vidljivi, i kada su najčešći menstrualni poremećaji zbog nezrelosti hipotalamo-hipofizarno, ovarijalne osovine.

MENSTRUALNI POREMEĆEJI U ADLOSCENCIJI

ovi poremećaji su česti zbog postojanja disfunkcije u lučenju seksualnih hormona. Vreme koje je potrebno da bi hipotalamo – hipfizarno- ovarijalna osovina dostigla zrelost je individualna i najčešće prodje 18 meseci od prve mentruacije –menarhe. Najčešće su ovi problemi kratkotrajni i mogu se korigovarti jednostavnom terapijom.
Kod 10%-15% adolescentkinja ovi problemi mogu perzistirati čitavog života.
Poremećaji menstrualnog ciklusa adolescentkinja mogu se podeliti u dve velike grupe:

  • Metrorrhagia juvenilis- obilne, učestale, produžene menstruacije.

  • Amenorrhoea- proredjene, oskudne menstruacije, često praćene hirzurtizmom.

METRORRHAGIA JUVENILIS

je disfunkcionalno krvarenje iz uterusa uzrokovano neusaglašenim lučenjem steroidnih hormona tj. nezrelošću hipotalamo-hipofizo-ovarijalne osovine, a karakteriše se obilnim, učestalim, neregulranim menstruacijama. Ovakva disfunkcionalna krvarenja su česta u prvih 18 meseci od menarhe.Etiološki faktori su najčešće hormonski dizbalans, emocionalni i dijetetski poremećaji. Dobra ishrana sa odgovarajućim unosom gvoždja i C vitamina je preduslov za normalne menstruacije. Pored toga hronične bolesti mogu uticati na pojavu juvenilnih metrorrhagia kao TBC, Hronične srčane bolesti, bolesti respiratornog sistema, štitne žlezde, hematološke bolesti ( trombocitopenije, Von Willebrantova bolest) i dr.
Lečenje je gestagenima, koji ako se daju adekvatno daju zadovoljavajuće rezultate u većini slučajeva.

AMENORRHOEA SECUNDARIA

je izostanak menstruacije, koji može biti simptom različitih bolesti, ali i fizioloških stanja ( trudnoća).Posle odredjenog perioda normalnih menstruacija može doći do izostanka menstruacije, koji ako je praćen hirzurtizmom ( pojačana dlakavost) i galaktorejom ( pojava mleka u dojkama) odmah zahteva ispitivanje. U zavisnosti od rezultata hormonskog ispitivanja, sagledavanja hipotalamo-hipofizo-ovarijalne osovine, pristupa se lečenju koje mora biti adekvatno prilagodjeno svakoj pacijentkinji.