Nakon izostanka menstruacije od 7 dana, trudnica dolazi na prvi pregled, gde se doktor putem anamneze (razgovora) upoznaje sa pacijentkinjom, sa njenim životnim navikama, sa njenom istorijom bolesti, ranijim bolestima i bolestima u porodici. Prilikom svake posete ginekologu, trudnici se meri krvni pritisak i telesna težina.

I Ultrazvučni pregled

Prvi ultrazvučni pregled se obavlja:

 • postojanje materične trudnoće ( ili postojanje vanmaterične trudnoće),
 • procenjije se vitalnost ploda,
 • pregled krvi ( krvna slika i biohemiski parametri krvi – glikemia, kreatinin, proteini, feremija)
 • krvne grupe i Rh faktora i
 • pregled mokraće

– odredjivanje vitaminske terapije – Tbl Folan 200mg 2×1; Tbl Tocopherol 1×1 dnevno

II Ultrazvučni pregled

Drugi ultrazvučni pregled se obavlja izmedju 11-14GN- kada se radi screening na hromozomske anomalije ploda, gde pregled pored veličine i vitalnosti ploda, obuhvata merenje :

 • vratne brazde NT ( nuhalna translucenca)
 • prisustvo i dužine nosne kosti,
 • protok u Ductusu veonosus-u
 • DOUBLE test, (nivo serumskog PAPA-A i slobodnog beta HCG-a.)

Na osnovu ovih analiza kao i starosti majke, može se sa 95% isključiti postojanje hromozomskih anomalija ploda.

Ako iz nekih razloga trudnica propusti preglede u prvom trimestru, u drugom trimestru tj u 15GN se radi TRIPLE test i UZ pregled gde dobijamo informacije o:

 • uteroplacentnoj jedinici – merenjem protoka krvi kroz arterije uterine color Dopplerom
 • porastu i vitalnosti ploda,
 • lokalizaciji posteljice,
 • količini plodove vode,
 • dužini grlića materice i stanju unutrašnjeg materičnog ušća ( to je optimalno vreme za postavljanje serclagea, ako je potrebno).

UZ pregledom u ranom drugom trimestru tkz «SOFT MARKERI» služe za otkrivanje hromozomskih anomalija ploda.Ovo su nespecifični markeri a u njih spadaju: skraćenje femura i humerusa; blaga hidronefroza; pojačana ehogenost crevnih vijuga; ehogeni itrakardijalni fokus i ciste plexusa horioideusa.
U 19-20GN se radi UZ pregled kao sreening na prisustvo anatomskih anomalija ploda,

 • pregled fetusa po organima i sistemima organa
 • pregled srca,
 • prati se dinamika rasta ploda,
 • položaj i razvoj posteljice,
 • količina plodove vode,
 • pregled krvi i mokraće i dodatnih analiza ako je potrebno.

U 24GN se UZ pregledom dopunjuje pregled srca i velikih krvnih sudova, uz praćenje standardnih parametara u proceni porasta i vitalnosti ploda, po potrebi OGTT ( test opterećenja glukozom).

Sledeći UZ pregledi su na 4 nedelje, kada se prati razvoj organa i sistema ploda kao i dinamika rasta ploda, uz kontrolu krvnog pritiska, telesne težine, ispitivanja krvi i mokraće.

U 35GN se radi CTG zapis svakih 7 dana, a od 38GN 2 puta nedeljno.

Dr.Slavica Pešić, gin-akušer