Novi pogled ACOG na vezu Tamoksifena i raka materice.

MD Andrew M. Kaunitz, profesor ginekologije i akušerstva sa Američkog Univerziteta u Floridi daje sledeće viđenje povezanosti Tamoksifena i raka materice.

Tamoksifen se najčešće propisuje kao adjuvantna terapija u lečenju karcinoma dojke kod žena koje nisu kandidati za korištenje aromataznog inhibitora. Tamoksifen je takođe odobren za prevenciju carcinoma dojke kod žena visokog rizika, i za lečenje metastatskih oblika karcinoma dojke.

tamoksifen

Efikasnost selektivnog estrogenskog receptorskog modulatora u smanjenju ponovnog javljanja i smrtnosti raka dojke je rezultat njegovog antiestorgenkog delovanja na tkivo dojki. Međutim kao erstogenski agonist u ginekološkim tkivima, tamoksifen povećava rizik za proliferaciju, hiperplaziju, polipe, sarkome uterusa, kao i endometrijalnog adenocarcinoma kod žena u postmenopauzi. Pored toga upotreba tamoksifena može doprineti nastanku endometrioze, adenomioze i fibroida uterusa.

Najpre se adjuvantna terapija tamoksifenom koristila na period od pet godina međitim, najnoviji podaci pokazuju poboljšanu efikasnost terapije u periodu od deset godina.

Prateći najnovija viđenja dosada sakupljenih dokaza američkog komiteta za ginekološku praksu, američki koledž ginekologije i akušerstva preporučuje da:

  • Žene koje uzimaju Tamoksifen trebaju biti upoznate sa rizikom oboljenja materice, i ohrabrene da svaku pojavu vaginelnih mrlja ili krvavljenja prijave. Pojava svakog od ovih simptoma zahteva pažljivo praćenje i dalju evaluaciju.
  • Kod žena bez simptoma koje su za vreme terapije tamoksifenom u prosečnom riziku od raka endometrijuma, ne prepučuje se rutinska kontrola uključujući vaginalni UZ, kao i biopsiju endometrijuma.
  • Preporuka je da se pre ukljičavanja tamoksifena uradi vaginalni UZ pregled, sonohisterografija i histeroskopija radi eliminacije postojanja endometrijskog polipa.
  • Ako se hiperplazija endometijuma sa ćelijskom atipijom dijagnostikuje za vreme terapije tamoksifenom, treba rasmotriti dalji nastavak terapije. Ukoliko se učini histrektomija indikovana je dalja terapija tamoksifenom.

MD Andrew M. Kaunitz

Medscape Ob/Gyn © 2014  WebMD, LLC                                                                        Dr Nikola M. Pešić