Deca rodjena posle trudnoće u kojoj je trudnica imala povišenu temperaturu u drugom trimestru,  imaju veći rizik  za razvoj spektra  autizma ( ASD) – navodi se u najnovijoj studiji.

Istraživači su otkrili da su majke koje su imale temperaturu iznad 37,22  C u drugom tromjesečju trudnoće,  imale 40% veći rizik da rode dete s ASD-om  u poredjenju sa trudnicama koje nisu imale povišenu teperaturu,  posebno ako se temperature ponavljala.

Trudnice koje su koristile Ibrufen u terapiji radjale su zdravu decu – navode istraživači.

„Ono što je posebno važno u našim nalazima  to je da smo našli jače dokaze za razumevanje nastanka spectra poremećaja autizma, kao I preduzimanje odredjenih preventivnih postupaka radi njegovog sprečavanja “ kaže  autor ove studije dr. Mady Hornig sa Univerziteta  Columbia u Mailman School of Public Health u New Yorku.

Povećani rizik od ASD kod žena s prenatalnim groznicama prijavljivani su I ranije, ali je ovo prva velika studija koja pokazuje efekat doze – odgovora.

Šanse za razvoj ASD rastu sa brojem majčinih groznica, I povećavaju se za više od 300% ako je majka imala tri ili više groznica nakon prvog tromjesečja.

Budući da je groznica uzrokovana akutnom upalom, velika  razlika u riziku od ASD je da što je duža izloženost fetusa upalnom procesu u materici to je veći rizik od razvoja poremećaja mozga,   rekao je Hornig.

Nalazi takodje sugerišu da trudnice koje su izimale Ibrufen za lečenje povišene temperature u II trimestru nisu imale decu sa razvojem ASD, dok kod majki koje su uzimale Acetaminofen nije bilo razlike izmedju njih I trudnica bez terapije.

Osim toga, studija se nije odnosila na uzroke povišene temperature, kao što su bakterijske  infekcije.

„U toku je studija ispitivanja uzoraka krvi prikupljenih sredinom trudnoće i u porodjaju  kako bi se istražila moguća uloga određenih infektivnih uzroka i doprinos specifičnih obrazaca imunološkog odgovora izmedju trudnice I deteta, kako bi se razumeli mehanizmi ranjivosti“, navode istraživači.

Dawson, koji vodi Centar razvoj autizma i mozga u Durhamu u Severnoj Karolini, smatra da je vrlo važno da se povišena temperatura i lekovi koji se koriste za lečenje ne smatraju uzrocima autizma, nego potencijalnim činiocima rizika – kao što su holesterol I povišen krvni pristisak faktori rizika za bolesti srca.

„Povišena temperature I groznica mogu doprineti razvoju ASD-a,  ali verovatno ne deluju izolovano“.

Dr. Nathaniel DeNicola, opstetričar sa Univerziteta George Washington u Washingtonu, izjavila je za Reuters Health da je prerano preporučiti bilo kakve promene u medicinskoj praksi na osnovu navedene studije.

„Uopšeno, obstetrijska praksa neće se menjati s jednom studijom. Potrebna nam je velika meta-analiza kako bismo promenili naša pravila “ rekla je u zaključku.

 

Izvor: http://go.nature.com/2sx1tEl  Molecular Psychiatry 2017.

 

Dr med Slavica Pešić, ginekolog-akušer

 

Objavljeno: septembar  2017.