Pod pojmom visoko rizične trudnoća smatra se svaka ona trudnoća, kod koje postoji opasnost od komplikacija tokom trudnoće. Te komplikacije se mogu odnositi na ishod trudnoće (spontani pobačaj, prevremeni porodjaj, mrtvorodjenost), ili na zdravlje trudnice.

Svaka hronična bolest trudnice pre trudnoće (diabetes mellitus, asthma, srčane bolesti, hipertenzija, bubrežne bolesti i dr ) može komplikovati trudnoću ili može doći do pogoršanja same bolesti, te se ovakve trudnoće svrstavaju u visoko rizične. Kod njih je neophodan pojačani nadzor, što uključuje veći broj pregleda i primenu odgovarajuće terapije. Procenat takvih trudnoća čini oko 20% svih trudnoća. One mogu biti potencijalno opasne jer se tokom trudnoće stanje hronične bolesti može pogoršati, a time i napredovanje trudnoće, te se tako može ugroziti zdravlje kako ploda tako i majke. Međutim, uz pojačani nadzor i uz adekvatnu terapiju ne mora doći do porošanja osnovne bolesti i trudnoća može imati normalan tok.

Zato je veoma važno pre trudnoće uraditi odgovarajuća ispitivanja kako bi se sa početkom trudnoće isključili faktori koji mogu dovesti do komlikacija.