Hirzutizam je stanje pojačane maljavost muškog tipa, kod žena. Karakteriše se pojavom debelih, pigmentisanih dlaka na mestima na kojima se kod žena one inače ne javljaju, kao što su brkovi, brada, lice, areole dojke, grudni koš, srednja linija trbuha, zadnjca, gornja trećina unutrašnje strane bedara.

U osnovi ovog poremećaja leži pojačano delovanje androgenih hormona nastalo usled povećane sinteze, smanjene razgradnje i pojačane biološke aktivnosti, ali i veće senzitivnosti ciljnog tkiva na androgene. Najčešće je to pojačano stvaranje androgena u jajniku, mada nije redak ni idiopatdki oblik kod koga je nemoguće utvrditi uzrok.

Kako nastaje kao posledica hormonskog disbalansa može biti praćen i drugim znacima kao što su:

 • dubok glas,
 • gubitak kose (ćelavost),
 • pojava akni,
 • smanjena veličina dojki,
 • povećanje klitorisa,
 • porast mišićne mase.

Iako je prvenstveno kozmetički problem ne treba gubiti iz vida da hirzutizam može uputiti na neka mnogo ozbiljnija stanja, naročito ako se javlja udruženo sa gore pomenutim znacima.

To su pre svega:

 1. Sindrom policističnih jajanika ( PCOS) , najčešći uzrok hirzutizma, karakteriše se još i neredovnim ciklusima, neplodnošću, gojaznošću kao i uvećanim jajnicima sa karakterističnim rasporedom folikula i uvećanjem strome.
 2. Kušingov sindrom u kome visoke koncentracije kortizola u krvi nastale kao posledica pojačane sekrecije od strane nadbubrežne žlezde ili dugotrajne upotrebe lekova na bazi kortizola, posredno izazivaju disbalans polnih hormona.
 3. Kongenitalna adrenalna hiperplazija, nasledni poremećaj sekrecije steroidnih hormona nadbubrežne žlezde.
  Određeni tumori jajnika i nadbubrega takođe mogu pojačano sekretovati androgene.
  Neki lekovi kao danazol koji se koristi u terapiji endometrioze mogu dovesti do hirzutizma.

Dijagnoza se postavlja na osnovu:

 • anamneze,
 • fizikalnog i ginekološkog pregleda,
 • ultrazvučnog pregleda,
 • CT ili MR sken trbuha da bi se isključilo postojanje tumora jajnika ili nadbubrežne žlezde,
 • laboratorijsko droeđivanje koncentracije androgena i gonadotropina u krvi.

U lečenju hirzutizma najbolji rezultati se postižu uklanjanjem uzroka ovog poremaćaja:

 • ukidanje lekova
 • lečenje tumora jajnika i nadbubrežne žlezde hiruškim zahvatom, hemoterapijom, zračenjem,
 • imunoterapijom.
 • supstitucijom glukokrtikoida kod poremećaja sinteze hormona u nadbubrežnoj žlezdi.
 • Kozmetičko lečenje može se primeniti kod svih oblika hirzutizma.

Dlake se mogu odstranjivati depilacijom (odstranjenje dlaka sa površine kože) i epilacijom (odstarnjivanje dlaka sa korenom). Istovremeno može se sprovoditi i medikamentna terapija radi smanjenja nivoa muških polnih hormona u krvi. Mogu se uzeti kombinovani oralni hormonski kontraceptivi ili antiandrogeni (ciproteron acetat ili spironolakton). Spironolakton ima dvostruko delovanje – inhibira androgenske receptore i smanjuje njihovo stvaranje.

Bez obzira na etiologiju, hirzutizam može izazvati psihičku traumu i emocionalnu patnju pre svega zbog osećaja gubitka ženstvenosti što samo po sebi predstavlja dovoljan razlog da se obratite lekaru.