Sindrom je opisan 1905. godine od strane Stein-a i Leventhal-a kao skup simptoma: amenoreja (izostanak menstruacije), pojačana dlakavost i debljina, udruženi s povećanim i policističnim jajnicima. PCOS se javlja u 5% do 10% žena i najčešći je uzrok neplodnosti kod žena.

Simptomi mogu početi u adolescenciji, kao poremećaj, tj nepravilnost menstrualnog ciklusa, ili se mogu javiti kasnije u životu. On je najčešći uzrok menstrualnih poremećaja u reproduktivnim goodinama žene, a može biti povezan sa raznim kliničkim siptomima.

Simptomi PCOS-a

Povezani su sa menstrualnim poremećajima i povišenim nivoom muških hormona (androgena).

 • Menstrualni poremećaji se javljaju kao retke menstruacije ili izostanak menstruacije (primarna amenoreja), oskudne menstruacije (oligomenorrhea), ili odsustvo menstruacije duže od tri meseca (sekundarna amenoreja). Ovakvi ciklusi su anovulatorni.
 • Simptomi od strane povišenog nivoa androgena su akne, pojačana maljavost (hirsutisam) i gubitak kose muškog tipa.

Drugi znaci i simptomi PCOS –a uključuju:

 • Gojaznost i debljanju,
 • neplodnost ,
 • povišen nivo insulina i insulinske rezistencije,
 • masnu kožu, perut, discolorantnost kože,
 • poremećaj metabolizma: visok nivo holesterola, povišen krvni pritisak

Zbog anovulatornih ciklusa žene sa PCOS om imaju nepravilne menstruacije, ili imaju izostanak menstruacije (amenoreju).

Uzrok nastanka PCOS

Nije poznat. Dok se ranije smatralo da je uzrok hormonskom dizbalansu postojanje većeg broja manjih cisti u jajnicima, danas se ispituje uloga genetike, jer je primećeno da se u nekim porodicama ovaj sindrom javlja češće.

Endokrinološka obrada pacijentkinja je danas od najvećeg značaja.

Hormonski disbalans podrazumeva poremećaj na nivou hipofize ( porast LH u odnosu na FSH), porast nivoa muških polnih hormona, testosterona i androstenediona, povišen nivo prolaktina, poremećaj sekrecije insulina,

Dijagnoza PCOS

se postavlja na osnovu kliničkih simptoma, laboratorijskih analiza i UZ pregleda.

 • UZ pregled je nezaobilazan u dijagnostici PCOS-a. Koristi se transvaginalni ultrazvuk, prilikom čega se procenjuje jesu li jajnici povećani (jedan do tri puta veći od normalnih jajnika, ), da li je stroma – unutrašnji deo jajnika koji proizvodi hormone, zadebljana (dva, tri ili više puta), postoje li mali folikuli (nalik na ogrlicu od perli, najmanje 12 folikula/slici) koji stvaraju sliku mikrocističnosti.Uz ultrazvuk se u postavljanju dijagnoze PCOS koristi i color Doppler gde se mere protoci krvi kroz jajnike.
 • Laboratorijske analze: dozaža hormona, ali i analiza metabolizma, test opterećenja šećerom – OGTT, inzulin, meri se količina i raspored masnog tkiva i dr zavisno od simptoma.

Lečenje

Higijensko dijetetski režim podrazumeva smanjenje telesne težine, fizičku aktivnost, prestanak pušenja, uzimanja alkohola idr – zdrav način života.

Smanjenje tjelesne težine za samo 5% može ponovno uspostaviti ovulatorni ciklus, i normalizovati nivo lipida i insulina u krvi.

Normalizacija tjelesne težine povećava osjetljivost prema inzulinu i smanjuje nivo androgena.

Lečenje PCOS zavisi od toga da li pacijentkinja želi trudnoću ili ne.

 • ako ne želi trudnoću lek izbora je hormonska kontracepcija sa niskom dozom androgena, čime se regulišu nepravilni menstrualni ciklusi, i smanuju negativna dejstva estrogena.
 • ako želi trudnoću, stimulacija ovulacije je neophodna zbog anovulatornih ciklusa: tbl Clomid a 50mg dnevno do 150mg dnevno počev od 2./ 3. dana ciklusa 5 dana, uz praćenje rasta folikula UZ pregledom i /ili odredjivanjem nivoa E2 u krvi.Kod slabog odgovora na Clomid može se stimulisati ovulacija gonadotropinima ( FSH, LH) uz strogi monitoring, jer postoji opasnost od hiperstimulacije. Danas postoji vei broj ampuliranih lekova Menopur, Fostimon, Gonal –F ( FSH) Pregnyl, Puregon, Ovitrelle ( LH) u razliitim dozama.

-Hirurško lečenje PCOS-a ( klinasta resekcija jajnika)- ima za cilj da smanji zapreminu uvećanih jajnika kao i proizvodnju muških polnih hormona.

-Ukoliko postoji poremećaj metabolizma: periferna rezistencija na inzulin i hiperinzulinemija, visok holesterol i lipidi kao i drugi endokrinološki poremećaji koji mogu dovesti do šećerne bolesti potreban je tretman Metformin-om ( Glucophage)

– za probleme od strane visokog nivoa androgena , (hirzurtizam, akne, problemi sa kožom) mogu da se koriste antiandrogeni- ciproteron acetat ( Diane 35), ili hormonska kontracepcija:drospirenon (Yasmin, Yaz), dienogest (Jeanine), uz kozmetičke tretmane.

Važno je naglasiti da žene koje imaju PCOS mogu imati ozbiljne zdravstvene probleme:

 • više od 50% žena dobiće diabetes mellitus pre 40.god.života.
 • rizik od srčanog udara je 4-7 puta veći uporedjujući žene istih godina.
 • u većem su riziku da dobiju hipertenziju, visok holesterol na račun LDL, povišene lipide.
 • zbog hronične anovulacije i sledstvenog viška estrogena koji traje godinama, u većem su riziku za dobijanje carcinoma endometrijuma.

Ne postoji prevencija PCOS-a, ali rana dijagnoza i lečenje mogu sprečiti komlikacije kao što su gojaznost, metabolički sindrom, diabetes mellitus, komlikacije od strane kardiovaskularnog sistema i sterilitet.