ONKOLOSKO SAVETOVALIŠTE GINEKOMEDIKA – MI NE KASNIMO ZA SVETOM

mother and sick adult daughter in kerchief holding hands and looking at each other

Posle 26 godina postojanja i rada ordinacija Ginekomedika proširuje svoju delatnost na terapiju onkoloških bolesti žene. Kod nas mozete naći informacije i preporuke za lečenje primarnih i sekundarnih bolesti dojke, jajnika, endometrijuma, grlica i ostalih organa žene. Preporuke se izdaju na dugogodišnjem internacionalnom i naučno baziranom iskustvu našeg tima u oblasti ginekološke onkologije i medikamentozne terapije tumora. Stručni tim lekara na čelu sa Dr Nikolom Pešićem, vodi naše Onkološko savetovalište.

PONUDA:

  • OncotypeDx test– test za peronalizaciju terapije kod raka dojke
  • Second Opinion – drugo mišljenje i preporuka onkološke terapije na osnovu AGO (die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie) i ASCO (American Society of Clinical Oncology) standarda;
  • Praćenje odgovora tumora na terapiju;
  • Adaptacija tekućih onkoloških režima;
  • po potrebi izdavanje oficijelnih odluka nemačkog konzilijuma;
  • preporuke i saveti u vezi sa tekucom onološkom terapijom – suportivna terapija, ishrana, sport
  • psihoonkološka podrška

Dr med Nikola Pešić, ginekolog-akušer

Biografija: Rođen 1986. godine u Beogradu. Diplomorao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Tokom 2013 i 2014 volontirski radio u Narodnom Frontu. Od 2015 na usavršavanju u Nemačkoj, a od 2016 na Univerzitetu u Goettingenu gde specijalizira ginekologiju i akušerstvo 2020 godine. Trenutno na doktorskim studijama i na subspecijalizaciji iz oblasti ginekološke onkologije i medikamentozne terapije tumora. Član mnogobrojnih nemačkih i medjunarodnih udruženja. Govori engleski i nemački jezik. Oženjen, otac jednog deteta.