Kako se poslednjih godina sve veći broj žena odlučuje na trudnoću u kasnijim godinama, postavlja se pitanje starosti jajnika, tj  ispitivanje ovarijalne rezerve. U vezi ovog problema ACOG je objavio smernice prilikom ispitivanja.

Ispitivanje ovarijalne rezreve jajnika potrebno je raditi kod žena starijih od 36 god koje 6 meseci nisu ostale trudne i kod žena sa povećanim rizikom od smanjene rezerve jajnika, kao što su žene lečene od  karcinoma- kaže ACOG.

Sugestija ACOG-a je objavljena u Obstetrics & Gynecology i savetuje kliničarima da žene koje spadaju u rizičnu grupu treba da budu obaveštene o tome kako bi na trudnoću mislile ranije. Medjutim ni jedan od dostupnih testova ne predvidja neuspeh trudnoće- naglašavaju autori.

Najbolji marker za kvalitet jajnih ćelija je starost žene. Kako vreme prolazi jajnih ćelija je sve manje kako u količini tako i u kvalitetu. Broj jajnih ćelija vremenom opada, od 6-7 milinona u fetalnom periodu, 1-2 miliona na rodjenju, 300 000 – 500 000   na početku puberteta, do 1000 u vreme menopauze ( oko 51.god).

Medjutim svaka žena se individualno razlikuje, pa je testiranje na ovarijalnu rezervu osmišljeno tako da daje individualnu procenu preostalih jajnih ćelija kao i mogužnost začeća. Žene koje imaju smanjenu ovarijalnu rezervu, imaju urredne menstrualne cikluse, ali su manje osetljive na lekove koji se primenjuju u lečenju steriliteta.

ACOG preporučuje tri  screening metode za procenu ovarijalne rezerve, ali se ograničava da kod loših rezultata ne treba ograničiti lečenje steriliteta.

Bazalni FSH i estradiol – koji pokazuje porast sa porastom godina žene. « iako se bazalni FSH obično koristi za procenu ovarijalne rezerve  i visoke vrednosti ( više od 10-20 internacionalnih jedinica/L) su povezane sa smanjenom ovarijalnom rezervom kao i smanjenim odgovorom na stimulaciju jajnika, test ne predvidja apsolutni neuspeh začeća» kaže se u saopštenju ACOG-a.

 AMH – odredjivanje nivoa Antimullerian hormona. Kako se sa porastom godina smanjuje broj oocita, tako pada nivo AMH.

Broj vidljivih antralnih folikula u jajniku – ovo je «najbolji pokazatelj lošeg odgovora na stimulaciju, ali nije pokazatelj neuspeha začeća».

Kombinacija ovih testova, AMH i broj antralnih folikula jajnika je dobar za procenu ovarijalne rezerve, ali su potrebna dodatna istraživanja da bi se povećala tačnost procene.

‚‚ Primarni cilj odredjivanja ovarijalne rezerve je identifikacija žena sa smanjenom ovarijalnom rezervom i individualizacija strategije lečenja za svaku ženu. Ovi testovi mogu predvideti reakcije jajnika u lečenju neplodnosti, ali ne mogu predvideti neuspeh začeća‚‚ – zaključuje ACOG

Obstet Gynecol. 2015 125: 268-273.

Dr med Slavica Pešić  ginekolog- akušer