AMH, ili anti-Mullerian hormon je supstanca koju proizvode granuloza ćelije u folikulima jajnika. Sintetiše se u preantralnim I antralnim folikulima (manji od 4mm). Kako folikul pod dejstvom gonadotropina raste, AMH ne pokazuje porst I u folikulima preko 8mm se ne sintetiše. Zato su nivou prilično konstantni I mogu se uraditi bilo kog dana menstrualnog ciklusa.

AMH je identifikovan kao regulator regrutacije koji u stvari sprečava da se ne isprazne svi primordijalni folikuli odjednom iz „rezervoara” jajnika.

Odredjivanje nivoa AMH govori o stanju jajnika, tj o ovarijalnoj rezervi. Njega stvaraju mali rastući folikuli, te ne zavisi od nivoa drugih steroidnih hormona. Može se meriti od rodjenja do menopauze, a najviše vrednosti su oko 20. god života.
Tokom menstrualnog ciklusa se ne menja značajno, ali nije potpuno nezavistan od gonadotropina.
Sa starošću žene količina folikula se smanjuje, pa se tako I nivo AMH smanjuje.

Kod žena koje imaju PCOS gde je količina malih folikula velika, povišene su I vrednosti AMH, dok je kod žena u premenopauzi nivo AMH nizak.
Određivanje AMH postalo je uobičajeno u postupcima IVF, jer odražava pad rezerve primordijalnih folikula u kasnim reproduktivnim godinama i otkriva žene rizične za hiperstimulaciju jajnika.

AMH preko 0,4 se smatra dobrim prognostickim znakom za uspeh IVF-a

AMH u dijagnostici

AMH ima ulogu u dijagnozi poremećaja funkcije jajnika.
Najveću važnost ima u dijagnozi sindroma policističnih jajnika, jer žene s PCOS-om imaju znatno povišene vrijednosti AMH.

Određivanje AMH značajno je u diferencijalnoj dijagnozi oligomenoreje i PCOS-a.
Budući da AMH stvaraju granuloza ćelijama, AMH je značajan za dijagnozu i praćenje granuloza tumora.

Vrednosti AMH:

AMH izrazen u ng/ml:

  1. 5.0 = visoko (PCOS ili tumor granuloza celija)
  2. AMH izrazen u pmol/L:
  3. 0.0-2.2 = vrlo nisko
  4. 2.2-15.7 = nisko (nizak fertilitet)
  5. 15.7-28.6 = zadovoljavajuce
  6. 28.6-48.5 = optimalno

Konverzija jedinica za AMH: ng/ml x 7.14 = pmol/L

AMH oscilira skoro minimalno. Međutim, iskustva ipak govore da kod nekih žena sa smanjenom rezervom jajnika, AMH pred kraj ciklusa može biti u rangu granicnih vrednosti a da 3. dana ciklusa pokaze znatniji pad. Stoga je najmerodavnije analizirati ga 3.dana ciklusa.

Dr Slavica Pešić