Spontani pobačaj se definiše kao neželjeni prekid trudnoće do 28 nedelje, dok plod još nije sposoban za vanmaterični život.Međutim, napretkom medicine i povećanjem mogućnosti preživljenja sve mlađih plodova, danas se spontani pobačaj definiša kao neželjeni prekid trudnoće pre 24. nedelje.

Habitualni pobačaj je postojanje 3 ili više uzastopnih spontanih pobačaja. Primarni su bez uspešno zavšenih trudnoća, a sekundarni sa predhodno rodjenim živim detetom.

Učestalost iznosi oko 15-20% klinički dijagnostikovanih trudnoća. Posle svakog pobačaja raste rizik od spontanog pobačaja i to posle dva uzastopna pobačaja -20%, a posle trećeg – 35%.

Oblici pobačaja

 • Preteći pobačaj (abortus imminens) – postoji samo krvarenje različite jačine. Ako je plod živ, trudnoću je moguće zadržati.
 • Započeti pobačaj (abortus incipiens) – krvarenje i bolovi su jači – ukoliko je plod još živ, trudnoću je moguće zadržati.
 • Pobačaj u toku (abortus in tractu) – krvarenje i bolovi su jaki, a plod ili njegovi dijelovi već u kanalu maternice.
 • Nepotpuni pobačaj (abortus incompletus) – krvarenje i bolovi traju neko vrijeme, trudnica je uočila ispadanje tkiva ili ugrušaka iz materice, a unutrašnje materično ušće je još otvoreno.
 • Potpuni pobačaj (abortus completus) – bolovi i krvarenje su se smirili, maternica je veličine kao i pre trudnoće, ušće maternice je zatvoreno.
 • Anembrionalna trudnoća ( blighted ovum, veštičino jaje) – trudnoća kod koje odumru embrionalne ćelije, a trofoblast nastavlja sa rastom još neko vreme.UZ pregledom se dijagnostikuje prazan gestacijski sac.
 • Zadržani pobačaj (missed abortion) – mrtav plod ostaje u materici još izvesno vreme.Ultrazvučno nema srčane akcije ploda niti očekivanog porasta, ili je plod počeo da se razlaže.
 • Nekomplikovani febrilni pobačaj – spontani pobačaj kod koga je dožlo do povećanja telesne temperature do 38 C, ali je imfekcija zahvatila samo endometrijum.Lečenje je antibiotsko.
 • Komplikovani ili septički pobačaj – nakon spontanog pobačaja nastaje upala koja se širi na okolne organe, prisutna je visoka telesna temperatura, loše opšte stanje, bolovi. Potrebna je hospitalizacija i lečenje visokim dozama kobinovanih antibiotika.
 • Cervikalni pobačaj – embrion je zaustavljen u cervikalnom kanalu.

Uzroci mogu biti različiti:

 • genetski – najčešći su spontani pobačaji u I trimetru trudnoće, kao
 • hromozomopatije, abnormalnosti polnih hromozoma ( Tarner sy X0, Klinefelter XXY),
 • poliploidije, triploidije (75%), tetraploidije (20%).
 • anatomski-kongenitalne anomalije uterusa, insuficijencija unutrašnjeg ušća, miomi.
 • infekcije- Clamydia trachomatis, Micoplazma hominis, Ureaplasma urealiticum,Listeria monocytogenes, CMV ( citomegalovirus), HSV ( herpesimplex virus).
 • endokrini- Diabetes mellitus, poremećaj rada štitne žlezde, insuficijencija žutog tela.
 • imunološki- antinuklearna antitela, antifosfolipidna antitela, citotoksična, antimikrozomalna, i dr.
 • posle invazivnih dijagnostičkih postupaka u ranoj trudnoći ( biopsija, amniocenteza).

Simptomi pobačaja su:

krvarenje iz uterusa, stezanje materice koje uzrokuje bolove u malom trbuhu i krstima, oticanje plodove vode. Ovi simptomi mogu biti različite jačine i mogu se javljati u različitim kombinacijama.

Zato je krvarenje u trudnoći znak kada je neophodno posetiti ginekologa.

Dijagnostički postupci:

van graviditeta je neophodno uzeti anamnestičke podatke o ranijim trudnoćama, ispitati infekcije genitalnog trakta, HSG / histeroskopija, sistemske bolesti majke, endokrine bolesti majke, kariotipizacija oba partnera.

u toku graviditeta je neophodno ispititai infekcije genitalnog trakta, endokrine bolesti majke ( postojanje intolerancije gikoze, poremećaj rada štitne žlezde), sistemske bolesti majke, uraditi kariotipizaciju fetusa bopsijom horiona ( CVS), amniocentezom ( AC), kao i kompententnost unutrašnjeg materičnog ušća.

Terapija

se sprovodi zavisno od uzroka spontanog pobačaja.

 • Insuficijencija corpusa luteuma- Humani horionski gonadotropin 1.500i.j dnevno do 9 GN. Amp Progestron depo 250mg 1 amp na 3.dan do 12 GN.
 • Kongenitalne anomalije uterusa – treba sanirati pre trudnoće ili tokom trudnoće amp Progestron depo 250mg 1amp na 3-5.dan do navršene 12GN, a zatim terapija tokoliticima ( Partusisten, Gynipral ).
 • Insuficijencija unutrašnjeg materičnog ušća – elektivni serklaž 12-14GN i terapija tokoliticima.
 • Infekcije – lečenje prema antibiogramu
 • Diabetes mellitus – lečenje ima za cilj normalizaciju glikemije, po mogućstvu pre trudnoće, a tokom trudnoće treba postići idealnu glikoznu homeostazu.
 • Različiti aloimuni poremećaji – Aspirin 75-150mg dnevno; Heparin 5000 IU dnevno; Kortikosteroidi ( Prednison 40-60mg dnevno); intravenski imunoglobulini 10gr u nedeljnim do mesečnim intervalima.

Dr S Pešić