Infekcija Genitalnim Herpes Simplex  Virusom ( HSV2 )  spada u polno prenosive bolesti i predstavlja veliki problem za žene u reproduktnom periodu.

Žene koje dobiju infekciju HSV prolaze težak i stresan period,  a zabrinute su zbog budućih seksualnih odnosa, trudnoće i porodjaja. U SAD genitalnim herpesom je zaraženo oko 45 miliona ljudi a svake godine se dijagnostikuje oko 1,5 miliona novih slučajeva.

Herpes simplex virus (HSV) spada u grupu DNA virusa i ima 2 podtipa:

HSV-1-  labijalni –  infekcija sa pojavljivanjem groznice na usnama

HSV-2- genitalni –  infekcija sa pojavljivanjem groznice na genitalijama.

Kako je danas sve veći oralno- genitalni kontakt,  oba tipa se mogu naći na genitalijama i obrnuto.

Infekcija genitalnim HSV može biti:

 • primarna
 • neprimarna infekcija – prva epizoda
 • povratna
 • asimptomatska

Primarna infekcija 

Lezije se pojavljuju 2-14 dana nakon izlaganja virusu.  Bez lečenja lezije traju oko 20- ak dana. Virusna zaraženost je najveća tokom prvih 12 dana nakon izbijanja lezija i obično infektivnost prestaje pre nego se ranice potpuno izgube.

Odgovor na infekciju tj stvaranje antitela- At,  se formira 3-4 nedelje posle infekcije i traje doživotno. Medjutim ova At ne sprečavaju ponovno pojavljivane lezija.

Primarna infekcija najčešće protiče burno, tok su recidivi sa blažom kliničkom slikom.

Lezije na genitalijama počinju kao mehurici ispunjeni tečnošću na edematoznoj I crvenoj osnovi I mogu pući praveći ranice,  praćene jakim bolovima, svrabom, pojačanim vag sekretom, otežanim mokrenjem, I uvećanim regionalnim limfnim žlezdama. Sluzokoža vagine je crvena I edematozna, a grlić materice je upaljen u 70-90% slučajeva.

Prateći simptomi zbog viremije uključuju povišenu temperature, glavobolju, mučninu, opštu slabost.

Važno je naglasiti da 75% pacijenata primarnu infekciju ima asimptomatski.

Neprimarna infekcija – prva epizoda

Razlikovanje primarne infekcije od ove episode je veoma teško po kliničkoj slici već se razlikovanje temelji na specifičnim serološkim ispitivanjima. Izostanak HSV At ukazuje da se radi o primarnoj infekciji, a postojanje At na heterelogne tipove HSV ukazuju na neprimarnu prvu epizodu infekcije.

Rekurentna infekcija

Rekurentne infekcije se najčešće javljaju prva 3 meseca nakon primarne. Ako je trudnica već imala genitalni herpes u 15% slučajeva će se javiti u trudnoći. Lezije obično traju oko 9 dana i praćene su lokalnim simptomima, pečenje, svrab, bol i pojačan vaginalni sekret.

Infekcija HSV se može preneti na plod tokom trudnoće, za vreme porodjaja i posle porodjaja.

Antenaltalna infekcija – HSV virus se tokom trudnoće može hematogeno proširiti na posteljicu, i fetus i uzrokovati različite anomalije ploda – mikrocefiju, intrakranijalne kalcifikacije, retinopatiju i dr.

Perinatalna infekcija – Za vreme porodjaja dete se može inficrirati kada prolazi kroz zaraženu vaginu – te je u tim slučajevima potrebno porodjaj dovršiti Carskim rezom.

Postnatalna infekcija –  se može dogoditi ako je beba u kontaktu sa zaraženim roditeljem.

Perinatalna transmisija zavisi od vrste kliničke infekcije:

 • Primarna HSV infekcija – brzina transmisije 50%
 • Neprimarna prva epizoda – 33%
 • Rekurentne infekcije ili simptomatske infekcije – 0-4%

Kod žena koje u anamnezi imaju HSV infekciju,  rizik od neonatalne infekcije iznosi 4 na 10000.

 

Metode otkrivanja HSV infekcije

 • – kultura HSV – je dugo bila standardni način otkrivanja HSV sa osetljivošću od oko 70%
 • – PCR metoda – koja se danas koristi sve više i razlikuje HSV 1 i HSV 2.

Antivirusna terapija 

Aciklovir -prvi lek odobren za lečenje i prevenciju HSV infekcije. On selektivno inhibira DNA replikaciju HSV-a, dok na normalne ćelije ne deluje. Kod primarne infekcije i kod žena koje nisu trudne, smanjuje simptome i skraćuje vreme trajanja infekcije.

U trudnoći Aciklovir prelazi placentu  a za vreme dojenja prelazi u mleko.

Koncentracija Aciklovira u serumu fetusa je jednaka koncentraciji virusa u serumu majke.

Spada u kategoriju B po Agenciji sa hranu i lekove FDA

Valaciklovir i

Famciklovir 

Svi lekovi spadaju u lekove B kategorije po FDA

Preporučene doze za prvu epizodi herpesa:

 •  Aciklovir 3x400mg ili 5x200mg   7-10 dana
 • Valaciklovir 2x1000mg    7-10 dana
 • Famciklovir 3x250mg   7-10dana

Preporučene doze za rekurentne infekcije:

 • Aciklovir 3x400mg 3-5 dana  ili 3x800mg  2 dana
 • Valaciklovir  2x500mg   3 dana
 • Famciklovir   2x1000mg   1 dan

Preporučene doze za supresivno lečenje ( ako se herpes javlja 9 ili više puta tokom jedne godine):

 • Aciklovir  2x400mg
 • Valaciklovir 1x500mg   ili 1x1000mg
 • Famciklovir 2x250mg

ACOG je 2007.god objavio preporuku u vezi HSV infekcije u trudnoći:

 • trudnice sa aktivnim ponavljanjem genitalnog herpesa treba lečiti antivirusnom terapijom posle 36GN.
 • Carski rez – kod trudnica sa aktivnim lezijama genitalnog herpesa, kako bi se sprečio vertikalni prenos virusa  sa majke na plod.

Kako bi smo smanjili učestalost neonatalnih infekcija, pažnja se mora usmeriti na prevenciju i prepoznavanje asimptomatskih primarnih genitalnih HSV infekcija. To će zahtvati kombinaciju PCR metode za brzo postavljanje dijagnoze i specifičnu serologiju kako bi se identifikovale trudnice sa rizikom za pojavu primarne HSV infekcije.

Medscape

Dr Slavica Pešić,  ginekolog-akušer

Objavljeno: januar 2017.