GENITALNI HERPES: uzročnik je herpes simplex virus tip 2 (HSV 2), dok hrpes simplex virus tip 1(HSV1) izaziva herpes labialis-groznicu na usnama. HSV2 se prenosi polnim putem, retko se može preneti upotrebom zajedničkih predmeta ili toaletom. Nakon prvog izbijanja bolesti virus se lokalizuje u ganglijama donjeg dela kičme gde može biti više meseci ili godina. Do reinfekcije dolazi najčešće zbog stresa, jakog uzbudjenja, umora i dr.

Simptomi:

Izraženi su u slučaju primarne infekcije: nelagodnost, pečenje, oštećenje sluzokože i kože pojavom sitnih vezikula čijim pucanjem nastaju ranice. Zarastaju tokom 10-20dana. Uz promene na spoljnim genitalijama uvećavaju se limfni čvorovi u preponama uz bolnu osetljivost i postojanje lako povišene temperature..

Dijagnoza:

Postavlja se ginekološkim pregledom, uzimanjem brisa iz aktivne ranice herpesa ( česta je pojava lažno negativnih lezultata), i iz krvi nalazom antitela protiv virusa herpesa.

Lečenje:

On se ne može izlečiti ali se mogu smanjiti tegobe u smislu smanjenja bola, pečenja, pojave vezikula.

Antivirusni lekovi: aciclovir ( Aciclovir, Virolex, Acic), valaciclovir(Valtrex) famciclovir(Famvir) u obliku tableta i antivirusnih kretam.

U slučaju da se primarna infekcija desi za vreme porodjaja, porodjaj treba završiti carskim reztom, zbog mogućnosti prelaska infekcije na plod.

Dr S.Pešić