Bakterijske infekcije u trudnoći mogu uticati na trudnice,  od implantacije, tokom cele trudnoće, za vreme porodjaja i za vreme puerperijuma. One takodje imaju uticaj na fetus i novorodjenče, pa je samim tim njihovo otkrivanje i lečenje veoma važno. Mnoge od njih prolaze asimptomatski,  što zahteva visoku kliničku svest i adekvatan skrining.

                       Beta hemolitički streptococcus grupe B ( GBS, Streptococcus agalactiae)

Infekcije beta hemolitičkim streptokocom grupe B,  su infekcije koje utiču kako na majku tako i na plod tj na novorodjenče. Od kada je 70- ih godina uvedena intrapartalna profilaksa, infecija je smanjena za oko 70%. Ova vrsta infekcije je najčešći uzrok smrtonosnih infekcija kod novorodjenčadi i majki.

Karaketrsitike infekcije :

-GBS se može naći kao deo normalne vaginalne, rektalne i oralne flore.

-za vreme porodjaja infecija se širi uzlazno

-kod trudnica GBS uzrokuje cistis, amnionitis, endometritis, mrtvorodjenost a putem krvi može izavati endokarditis i meningitis.

-nakon porodjaja, može izazvati infekcije urinarnog sistema i apscesse male karlice.

-kod novorodjenčadi infekcija se javlja u vremenu do 7 dana ( prosečna starost novorodjenčadi je oko 12 sati), a prvenstveno se manifestuje kao sepsa, upala pluća ili meningitis. Ova infekcija kod neonatusa može ostaviti drastične posledice kao što su: gubitak sluha, vida i neurološki ispadi.

Preporuke centra za kontrolu i prevenciju bolesti CDC ( Centers for disease Control and Prevention)

 •  u trudnoći od 35-37GN sve trudnice treba da ispitaju cervikalni, vaginalni i rektalni bris.
 •  ako je rezultat kulture pozitivan, pacijentkinju obavezno treba lečiti
 •  ako rezultati briseva nisu poznati u vreme porodjaja, pacijentkinja se smatra visiko rizičnom i odredjuje se tarpija u sledećim slučajevima:

                                                – GBS u urinu tokom trudnoće

-porodjaj pre 37GN

-ruptura ploodovih ovojaka koja traje duže od 16 sati.

-intrapatralna temperature veća od 38 stepeni Celzijusa

Pacijentkinje sa visokim rizikom i negativnim nalazom briseva 5 nedelja do termina ne treba lečiti.

      Terapija:

 • do porodjaja Penicillin G ili Ampicillin
 •  kod pacijentkinja sa alergijom na Penicillin dati Klindamicin ili Erytromicin.
 •  ako nije ustanovljena osetljivost na Klindamicin I Eritromicin može se uključiti Vankomicin
 •  mora se obratiti posebna pažnja na simtome od strane neonatusa.

                                                    Urinarne infekcije u trudnoći

Asimtomatska bakteriurija se razvija u 10-15% trudnica i može dovesti do komlikacija kao što je pijelonefritis. Zbog toga je pregled  urinoluture kod trudnica neophodan. Bakteriurija se definiše kao > 100.000 jedinica.

     Terapija:

 •  antibiotici po nalazu antibiograma.
 • Sulfonamidi, amoksicilin, amoksicilin-klavulanat, cefaleksin i nitrofurantoin su prihvatljivi
 • Sulfonamidi u zadnjih nekoliko nedelja trudnoće mogu dovesti do kernikterusa i hiperbilirubinemije u novorođenčadi
 • Trimetoprim je relativno kontraindikovan tokom prvog tromesečja zbog moguće teratogenosti.
 • Nitrofurantoin može uzrokovati hemolizu kod pacijenata ili fetusa s nedostatkom G6PD
 • Sedmodnevni režim tretira bakteriuriju i akutni cistitis; dok terapija s jednom dozom nije delotvorna
 • Ponavljajuće infekcije zahtevaju  postcoitalnu profilaksu sa jednom dozom cephalexin ili nitrofurantoin macrocrystal

Blagi slučajevi se mogu lečiti ambulantno, a teži zahtevaju hospitalizaciju uz terapiju antibioticima, hidrataciju zbog mučnina, i povraćanja. Kod pacijentkinja koje su imale pijelonefritis obavezne su češće kontrole urinokulture.

                                                   Chlamydia trachomatis

Infekcija Chklamydiom Trachomatis je česta bakterijska seksualno prenosiva bolest ( u SAD je ova infekcija najčešća) a glavni je uzrok komplikacija u trudnoći i prenos bolesti na novorodjenče.

Karakteristike infekcije:

– oko 75% žena sa infekcijom nema simptoma tj infekcija je asimptomatska.

– Chlamydia može izazvati cervicitis, endometritis, PID, akutni uretralni sindrom, horioamnionitis, postpartalni endometritis, i gestacijsko krvarenje kod trudnica.

-Na fetus se infekcija prenosi verikalno – od majke na plod

– kod novorodjenčadi infekcija klamidijom obično uzrokuje konjuktivitis i upalu pluća.

– Sve trudnice trebale bi uraditi ispitivanje na Chlam u ranoj trudnoći, a  po potrebi i u trećem trimestru.

– pacijentkinje sa dijagnozom klamidijske infekcije u prvom tromesečju moraju biti lečeni i kontrolisani.

– prema CDC –  ispitivanje na Chlamydiu trachomatis može biti uradjeno u urinu ili cervikalnom brisu.

      Terapija:

 • Azitromicin ( prva preporučena terapija)
 • Amoxicillin
 •  Eritromicin ( različiti neželjeni efekti ograničavaju njegovu upotrebu)
 • Tetraciklini I fluorokinoloni su kontraindikovani u trudnoći.

Posle 3 nedelje treba proveriti ispitivanje kako bi se lečenje ponovilo ako je potrebno.

 

 

Dr med  Slavica Pešić, ginekolog-akšer

objavljeno: novembar 2017.

 

: