Ginekologija, potiče od grčke reči gynaika (γυναίκα) što u prevodu znači žena. Ova grana medicine, se bavi zdravljem ženiskog reproduktivnog sistema (materica, vagina i jajnika. Doslovno, nevezano za medicinu, ginekologija je „nauka o ženi„. Suprotno od ginekologije je andrologija, koja se bavi medicinskim oblastima vezanim za muški reproduktivni sistem (penis, prostata i testisi).

Skoro svi moderni ginekolozi su istovremeno i akušeri. U mnogim oblastima se ginekologija i akušerstvo preklapaju.

Ginekološki pregledi

Kao u svim oblastima medicine, glavna sredstva dijagnoze su vođenje kliničke istorije, ispitivanja i redovni pregledi. Ginekološki pregled je prilično intiman, naročito ako se radi o adolescentkinji. Iz tog razloga uspostavljanje dobrog i prijateljskog odnosa između ginekologa i žene je jedna od najbitnih stvari kojoj u GinekoMedici posvećujemo posebnu pažnju.

U Srbiji tek svaka peta žena ide kod ginekologa. Veliko istraživanje koje je obavio tim Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije pokazalo je da više od polovine (od oko 1.000) ispitanih žena nije bilo na ginekološkom pregledu tokom poslednje dve i više godina. Interesantno je da preglede zanemaruju i žene višeg stepena obrazovanja. Upitane za razloge neodlaska na pregled, 20 odsto žena odgovorilo je da nemaju probleme i da stoga ne treba da idu na pregled, 14,3 odsto je reklo da su lenje, 11 odsto žena tvrdi da su previše zaposlene da bi išle na pregled a 9,4 odsto je bilo uplašeno od susreta sa ginekologom.

Danas je većina bolesti izlečiva pod uslovom da se rano dijagnosticiraju.
Mislite na svoje zdravlje dok ste zdravi.

Vaša,
GinekoMedika