Ova vrsta bolesti zahvata populaciju od 15-45god, seksualno aktivnih žena, i uvek je činila zanačajno mesto u ginekološkim bolestima žene. Nekada su sifilis i gonoreja bili česti uzročnici dok su danas prisutni u 5% slučajeva.

Najveći problem danas su polno prenosivi virusi:

humani papiloma virusi ( HPV), herpes simplex virus ( HSV tip 2), chlamidia trachomatis.

Klinička slika ovih bolesti je karaketrisana dugim asimptomatskim fazama, tako da ih nosioci ovih virusa nesvesno prenose na druge osobe. Poslednjih godina broj SDT se povećao kod adolescenata, a ispitivanja pokazuju da se promiskuitet, nezaštićeni polni odnosi i sam biološki uzrok (veća osetljivost ćelija tinejdžerki na infekciju) uzrok ovakvog pogoršanja.