Prema najnovijoj meta analizi,  davanje magnezijum sulfata ( MgSO4)  trudnicama kod kojih postoji rizik od prevremenog porodjaja, sprečava prevremeni porodjaj i smanjuje rizik od cerebralne paralize ( CP) kao i fetalne smrti.

Autori ove studije su sa Medicinskog fakulteta u Adelaideu, Australija, predvodjeni dr. Carolinom A. Crowther.

“Do sada je preporuku za davanje MgSO4 davalo nekoliko nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse a sada se priključila i WHO- što će dovesti do značajnog poboljšanja rezultata na globalnom nivou “– kažu istraživači.

“ Bez obzira na uzrok prevremenog porodjaja, kao I na gestacijsku strarost trudnoće, korist primene MgSO4 je je očigledna”.

Dr Crowther I  kolege su ispitivali standardnu medicinsku bazu podataka do februara 2017. da  bi na kraju analizirali pet randomiziranih kontrolnih studija sa terapijom MgSO4, gde je bilo uključeno 5493 žena  i 6131 beba sa rizikom od prevremenog porodjaja ( porodjaj pre 37 gestacijske nedelje). Sve studije su izveštavale o neurološkim ishodima novorodjenčadi.

Prema istraživanju,  primena MgSO4 je znajano smanjila stopu prevremenih porodjaja, cerbralne paralalize i fetalne smrti ( 15,1% prema 17,4%; relativni rizik 0,86)

Oni savetuju da se daje najmanja efektivna  neuroprotektivna doza MgSO4  – 4 gr sa ili bez doze održavanja , a 1 gr/h kada se bliži vreme očekivanog ili planiranog prevremenog porodjaja.

IZVOR: http://bit.ly/2y7vj5U. PLoS Med 2017.

Dr med Slavica Pešić, ginekolog

objavljeno: novembar 2017.