Rizik za nastanak karcinoma jajnika se kreće izmedju 1-2%. Vodeći je uzrok smrti od ginekoloških karcinoma. U ranoj fazi bolesti se teško dijagnostikuje jer ne daje simptomatologiju. Kada se dijagnoza postavi bolest je obično uznapredovala, često u poodmakloj fazi ( III i IV stadijum).

Preživljavanje je 90% ako se dijagnoza postavi u ranoj fazi, a samo 20-25% kada se dijagnostikuje u poodmakloj fazi.

Od poznatih faktora rizika mogu se nabrojati: rana menarha, kasna menopauza, nulipare, kasnije životno doba, kao i pozitivna porodična anemneza.

Nažalost efikasne screening metode za rano otkrivanje raka jajnika ne postoje. Pri ultrazvučnom pregledu mora postojati vidljivo promenjen jajnik, a odredjivanje nivoa tumor – markera nije usko specifično, te ne daje zadovoljavajuće rezultate.

Ova studija procenjuje učestalost i napredovanje prostih cisti jajnika otkrivenih na rutinskom vaginalnom UZ  pregledu žena u menopauzi.

U studiju je uključeno više od 15 000 žena sa prostim ( jednostavnim) cistama jajnika, što znači da ciste nisu bile veće od 10cm3, nisu bile septirane, bez endopapilarnih izraštaja i sa TM – Ca 125 u granicama normale.

Rezultati:Jednostavne ciste su najčešće kod žena od 55-59g starosti. Otkrivene su u 14% žena. Od otkrivenih slučajeva, 54% je na kontrolnom pregledu posle godinu dana zadržalo isti nalaz , a u 32% slučajeva došlo je do spontane regresiji dok je u 6% slučajeva došlo je do progresije nalaza.

Istraživači su zaključili da su jednostavne ciste jajnika dosta česte za vreme menopauze i da većina njih ostaje nepromenjena ili dolazi do njihovog spontanog nestanka.

Pri ultrazvučnom nalazu ciste se septama, papilomatoznim izraštajima ili abnormalnim protocima treba hirurški odstraniti.

Jednostavne, proste ciste treba pratiti na 3-6 meseci uz odredjivanje TM Ca 125, koji može pomoći u donošenju odluke o lečenju ( operativnom).

Važno je da se svaki slučaj mora posmatrati izolovano: ukoliko kod žene nije prisutna genetska predispozicija, i nema faktore rizika, jednostavne ciste se mogu pratititi u intervalima od 3-6 meseci.U suprotnom je potrebno operativno lečenje.

Po ACOG –u jednostavne ciste jajnika kod žena sa niskim rizikom, koje su slučajno otkrivene na rutinskom UZ  pregledu se mogu  pratiti,  jer je maligna transformacija kod ovakvih cisti niska.

Zaključak: Unilokularne (jednostavne) ciste jajnika su dosta česte kod žena u posmenopauzi i većina njih se ne menja ili dolazi do spontane regresije na sledećoj godišnjoj kontroli. Zato je preporuka da se unilokularne ciste jajnika ne operišu već prate na redovnim UZ kontrolama.

Experts And Viewpoints, August 2010