Na 98. naučnom simpozijumu i godišnjem sastanku Društva za Radiologiju Severne Amerike,  naučnici su istakli da  pregled dojki ultrazvukom treba da bude metoda izbora tamo gde je mamografija ili teže izvodljiva ili teško dostupna.

„Mamografija nije dostupna u svim zemljama, a učestalost raka dojke i smrtnost su u porastu“, kaže profesor radiologije Wendie Berg, s Magee-Womens Hospital Medicinskog centra Univeziteta Pittsburgh, jedne od vodećih institucija za ženske bolesti.

Još 2009. godine na godišnjem sastanku Društva za radiologiju Severne Amerike, dr. Berg je predstavila rezultate istraživanja, koje je pokazalo da mamografski skreening svake tri godine uz UZV dojki otkriva 29% više raka dojke i 34% više invazivnog raka nego što to može sama mamografija.

Ove godine, predstavljeni su rezultati tog istraživanja o efikasnosti samog ultrazvuka u otkrivanju raka dojke.

Dr. Berg je sa saradnicima analizirala rezultate sreeninga za rak dojke kada je ultrazvuk bio prva metoda screeninga.

Ultrazvuk je kao uređaj lakše dostupan, lako prenosiv i ima manje zahtevnu infrastrukturu, ne izlaže žene radijaciji, a biopsiju iglom je lako lako uraditi čim se nađe ultrazvučna promena.

Analizirani su podaci 2662 učesnica studije ACRIN 6666 koje su tri puta prošle trogodišnji skrining (ukupno 7473 pregleda) mamografijom, a potom je drugi lekar, nezavisno od mamografije, ultrazvučno pregledao dojke. Četvrtu godinu pacijentkinje su imale ili biopsiju ili godišnje kliničke kontrole .

Analiza je pokazala da je kod 110 žena dijagnostikovano 111 slučajeva raka dojke. Od tih karcinoma, 89 (80%) bili su invazivni, a prosečna veličina bila je 12 mm (raspon 1-55 mm).

Dve metode otkrile su sličan broj raka dojke: ultrazvukom je otkriveno 58, a mamografijom 59 karcinoma.

Važno je napomenuti da je ultrazvukom otkriveno da su 53 od 58 karcinoma bili invazivni (prosječna veličina 12 mm, raspon 2-40 mm), dok je mamografijom otkriven 41 od 59 (69%) invazivnih slučajeva raka (prosečna veličina 13 mm, raspon 1-55 mm). Ta je razlika bila signifikantna (P< .001).

Od 57 invazivnih karcinoma kod kojih nisu nađene metastaze u limfnim čvorovima, 34 je otkriveno ultrazvukom, a 18 mamografijom (P= .011).

Ultrazvuk je imao veću osetljivost nego mamografija, veću stopu kratkotrajnog praćenja pacijentkinja, veću stopu biopsija i manju pozitivnu prediktivnu vrijednost biopsije.

Da bi se ultrazvukom otkrio jedan karcinom, trebalo je pregledati 129 žena (95% interval pouzdanosti CI 100-170), , a mamografijom 127 (95% interval pouzdanosti CI 99-167).

„Bili smo iznenađeni činjenicom da je više invazivnih karcinoma dojke s negativnim limfnim čvorovima otkriveno ultrazvukom nego mamografijom, a to su upravo karcinomi koje želimo da otkrijemo.“

Ne traži se da ultrazvuk zameni mamografiju ako je ona dostupna, jer se ove dve metode dopunjuju u otkrivanju raka dojke, ali onde gde mamografija kao screening nije dostupna, ultrazvuk je metoda izbora.

Radiological Society of North America (RSNA) 98th Scientific Assembly and Annual Meeting

Dr Slavica Pešić, ginekolog-akušer