Terapija radioaktivnim jodom I 131, zbog karcinoma štitne žlezde, nema nepovoljan utucaj na ishod kasnijih trudnoća.

NEW YORK (Reuters Health) 14. februar 2011. – kod žena, koje su zbog karcinoma štitne žlezde lečene radioaktivnim jodom -131, kasnije trudnoće su protekle bez negativnih posledica po potomstvo – objavili su grčki istraživači  u Fertility& Sterility online 7. februara 2011.

Dr. Chrissa Sioka i dr. Andreas Fotopoulos sa Univerziteske klinike  Ioannina, analizirali su  54 izvještaja o delovanju I-131 zbog karcinoma štitne žlezde, na ženske i muške gonade, kao i na ishod trudnoće.
Autori navode da se diferencirani karcinom štitne žlezde ( DTC), javlja tri puta češće kod žena nego kod muškaraca. „približna incidenca DTC kod žena u reproduktivnom periodu je 5-8 novih slučajeva na 100.000 stanovnika,“ izjavio je dr. Sioka za Reuters Health putem e-maila.

„Učestalost DTC je povećana kod bolesnika koji su bili u prošlosti zračeni u predelu glave i vrata i kod pacijenata sa predhodnom dijagnozom strume.“
Hirurška terapija, terapija raioaktivnim jodom I -131, čini uspešno 10-godišnje preživljavanje, koje iznosi 85%.
»Većina bolesnica su u reproduktivnom dobu, tako da opisana terapija utiče na nešto ranije javljanje menoapuze, kao i na nepravilnost menstrualnog ciklusa, što traje do godinu dana.Osim toga I-131 nema značajnog uticaja na plodnost, porodjajnu težinu kao ni na pojavu kongenitalnih anomalija ploda.» izjavili su istraživači.

«Kod muškaraca terapija I -131 takodje utiče na funkciju gonada. U jednoj grupi od 87 ispitanika « serumski FSH je bio povišen nakon terapije u 87,4% slučajeva, i ostao je povišen nakon 12 meseci kod 20,7%. Smanjena spermatogenza je nadjena u 35,8% ispitanika, i nakon 12 meseci ostala je smanjena kod 13,2% ispitanika.»
U zaključku Dr Sioka i Fotopulos kažu da je terapija radioaktivnim jodom I -131, povezana sa prolaznom amenorejom, raznim oblicima menstrualnih nepravilnosti, koje su prolaznog kakraktera i nestaju nakon jedne godine. Kod muškaraca dolazi do prolaznog smanjenja spermatogeneze koja se normalizuje u roku od 18meseci.

«Radioaktivni jod I-131 nema negativnih uticaja na kasnije trudnoće i njihov ishod.»

Većina lekara preporučuje da se sa trudnoćom sačeka godinu dana od terapije I -131, kako bi se omogućio potpuni oporavak ozračenih spermatozoida i jajnika.
Fertil Steril. Posted online February 7, 2011.