Prof dr Joann Manson sa Harvard univerziteta (Harvard Medical School, Brigham i Women’s Hospital) govori o terapiji estrogenima i rizika od raka dojke i bolesti srca kod žena sa histerektomijom.Izveštaj obuhvata rezultate ne samo za vreme aktivnog lečenja tj primene estrogena, već i 5 godina nakon prestanka terapije, što je praćenje od oko 11 godina. Studija obihvata oko 10 000 žena sa histerektomijom starosti od 50-79g.

Jedan od ključnih nalaza je, da je terapija samo estrogenima povezana sa značajnim samnjenjem rizika od invazivnog karcinoma dojke. Rezultati su bili slični kako u fazi aktivnog lečenja tako i u periodu posle prestanka terapije – oko 23% je procenat smanjenog rizika za rak dojke.

Važna razlika prilikom primene estrogene tarpije se pojavljuje u životnom dobu. Tako žene starosti oko 50.god znatno povoljnije reaguju na terapiju, nego žene od 70.god. Što je duži period od menopauze to je manja korist terapije estrogenima. Napr madje žene imaju 40-50% manji rizik od koronarnih bolesti i infarkta miokarda, dok žene u 70-im godinama imaju povećani rizik od infarkta miokarda.

Na 10000 žena koje godišnje koriste estrogenu terapiju starosti oko 50god bilo je manje 12 slučajeva infarkta miokarda i manje 13 slučajeva umrlih, nego kod žena sa placebo terapijom.

Medjutim, žene u 70g imale su 16 dodatnih srčanih isulta i 19 dodatnih smrtnih slučajeva, što ukazuje na vrlo važne razlike u starosnoj dobi.

ZAKLJIČAK ove studije je da terapija samo estrogenima može biti povezana sa smanjenim rizikom od raka dojke, za razliku od terapije estrogen- progestron. Još uvek je nejasna vrsta estrogena, tj da li konjugovani estrogeni imaju tamoksifen efekat.Rezultati takođe pružaju snažan i uverljiv dokaz da mlađe žene imaju više koristi od terapije estrogenima od starijih žena.

Medjutim ne preporučujemo da se hormonska terapija koristi u prevenciji raka dojke ili drugih hroničnih bolesti, jer sama primena uključuje rizike od venske tromboze i moždanog udara – kaže u zaključku Dr Manson.