Sok od brusnice se trenutno ne može preporučiti za prevenciju infekcije urinarnog trakta kaže se u studiji objavljenoj  16.oktobra Cochrane Review.

Brusnica (obično kao sok od brusnica) je korišćena kako bi se sprečile urinarne infekcije.  Brusnica sadrži supstancu koja sprečava „lepljenje“ bakterija za zid mokraćne bešike i tako sprečava nastanak infekcije.

Ovo je treće ažuriranje podataka,  studija  na istu temu prvi put je objavljena   1998, a zatim ažurirana  2004. i 2008.g.

„Posle poslednjeg ažuriranja podataka, rezultati ukazuje na to da je sok od brusnice čak manje delotvoran na urinarne infekcije nego što se ranije mislilo.“ -rekao je glavni autor Ruth G. Jepson, dr.sc porodilišta Univreziteta  u Stirlingu u Velikoj Britaniji.

U ispitivanju su uključene 24 studije sa ukupno  4473 učesnika, 10 studija je ažurirano iz 2008.god a 14 studija je dodato tekućoj analizi. Istraživanja su uporedjivala produkte brusnice sa placebom, bez lečenja, i sa upotrebom antibiotika.

U poredjenju sa placebom , ili bez lečenja, proizvodi brusnice nisu bili povezani sa značajnim smanjenjem pojave simptomatske urinarne infekcije. (RR, 0,86; 95% interval pouzdanosti

[CI], 0,71-1,04). Proizvodi brusnice takodje nisu imali zaštitni uticaj na žene sa rekurentnim infekcijama, starije osobe, trudnice, decu, pacijente obolele od malignih bolesti i sa povredom kičme.

Ograničenja ove studije uključuju nedostatak izveštaja o količini aktivne supstance u tabletama ili kapsulama brusnice koje su ispitanici koristili.

„Mi ne vidimo potrebu da se uradi više studija o uticaju soka od brusnice na urinarne infekcije. Upotreba brusnice u tabletama i kapsulama se  može opravdati kod žena sa rekurentnim infekcijama i to samo ako proizvodi imaju preporučenu količinu aktivnog sastojka.“ Kaže autor

Published online October 16, 2012.

Dr Slavica Pešić