Slično istraživanje otkrilo je da su i bebe koje su izložene duvanskom dimu posredno preko očeva ili drugih ljudi u povećanom riziku da razviju problem sa telesnom težinom. Obe studije pojavile su se online pre objavljivanja u julskom izdanju časopisa Pediatrics.

Istraživači iz Velike Britanije i Brazila, na osnovu podataka iz 509 brazilskih i 6.735 britanskih porodica, zaključuju da majke koje puše izlažu svoje fetuse štetnim supstancama koje mogu uticati na ponašanje dece u kasnijim godinama.

Autori pišu da postoji određeni dokaz da je pušenje majke u trudnoći povezano sa većim problemima u ponašanju (agresivno ponašanje, kršenje pravila ponašanja) kod dece u uzrastu od 4 godine.

Dr Mary-Jo Brion sa Univerziteta u Bristolu kaže za WebMD da bebe izložene dimu mogu postati sklone lošem vladanju što podrazumeva laganje, varanje, nasilje i neposlušnost. Ostali zaključci su: Prenatalno pušenje kod trudnica može imati specifične efekte na fetalni razvoj. Pušenje majki čini se da je snažnije povezano sa problemima dece nego pušenje očeva.

Nije pronađena veza između pušenja majki i razvoja poremećaja pažnje kod hiperaktivnosti u detinjstvu. „U određenoj meri je izneneđujuće da pušenej majke može direktno uticati na ponašanje deteta putem izlaganja fetusa duvanskom dimu in utero. Ova studija sugeriše da se štetni efekti mogu proširiti dovođenjem dece u povećani rizik za razvoj problema u ponašanju.“

Dr Brion kaže da istraživači moraju imati potpunu informaciju o majkama, očevima i njihovoj deci. Pušenje oca utiče na težinu dateta Jedan od autora druge studije Mary Schooling sa Univerziteta u Hong Kongu kaže za WebMD da su naučnici ispitali 6.790 dece čije su majke nepušači, od kojih 2.165 ili 32% je imalo očeve pušače. Više od polovine očeva pušilo je svakodnevno, a njih 626 povremeno. I 2.674 dece bilo je posredno izloženo duvanskom dimu iz drugih izvora tokom svog detinjstva ili pre rođenja. 1.951 dece nije bilo izloženo duvanskom dimu ni pre ni posle rođenja.

Ključni zaključak ove studije je da je pušenje očeva jasno povezano sa povećanom težinom u detinjstvu izraženom kao indeks telesna mase (BMI). „Da bi zaštitili svoju deceu očevi bi trebalo izbegavati pušenje od začenja nadalje.“

Istraživači su takođe ispitali i druge faktore kao recimo da li su deca dojena nakon rođenja. Autori pišu da je efekat koji pušenje očeva ima na BMI dece sličan onome koji ima pušenje majki u trudnoći. Oni takođe iznose da iako je pušenje očeva povezano sa težinom izraženom kao BMI, nije pronađena veza sa visinom dece u prvim godinama školovanja. Kometar u julskom štampanom izdanju razmatra obe studije i poziva na promovisanje programa prestanka pušenja i edukaciju roditelja o opasnostima izlaganja duvanskom dimu od prenatalnog perioda i dalje.

Jonathan P. Winickoff MD, MPH sa Harvardske medicinske škole, zaključuje da je novina da pušenje očeva može uticati na in utero stvaranje uslova za razvoj gojaznosti u detinjstvu. On dalje piše da ove dve studije ističu potrebu za pokretanjem aktivnosti vezanih za kontrolu duvanskog dima što bi ublažilo izloženost ovom štetnom faktoru tokom razvoja detea počev od prenatalnog perioda.

WebMD Health News SOURCES: News release, American Academy of Pediatrics. Kwok, M. Pediatrics, July 2010; vol 126: pp 46-56. Brion, M. Pediatrics, July 2010; vol 126: pp 46-56. Winickoff, J. Pediatrics, July 2010; vol 126: pp 251-252. Mary Schooling, PhD, University of Hong Kong, email interview. Marie-Jo Brion, PhD, University of Bristol, United Kingdom, email interview.