NEW YORK (Reuters Health) 26. avgust – u časopisu Cancer, objavljena je strategija ranog otkrivanja raka jajnika koja se sastoji iz dve faze I ima dobre šanse da detektuje rak jajnika u ranoj fazi. Pristup koristi algoritam rizika na temelju tumorskog markera CA 125 i transvaginalnog ultrazvuka (TVS). U velikom istraživanju, strategija je imala visoku specifičnost I visoku prediktivnu vrednost prema rečima dr. Karen Lu sa The University of Texas MD Anderson Cancer Center u Houstonu, Texas, i kolega.

Trenutno ne postoje utvrdjene metode skrininga za carcinom ovarijuma. Kako ovarijalni cancer ne daje specifične simptome, rana detekcija je jako teška. U največem broju slučajeva bolest se dijagnostikuje u uznapredovalom stadijumu.

Dr Lu I kolege su testirali ovu vrstu skrininga 11god. Studijom je obuhvaćeno 4051žena u postmenopauzi. Svakoj ženi je uradjen inicijalni Ca 125 test , nakon čega su istraživači izračunavali rizik za Ca ovarijuma baziran na algoritmu ROCA (Risk of Ovarian Cancer Algorithm). Istraživači su razvili algoritam ROCA koristeći podatke longitudinalnih screening studija postmenopauzalnih žena sa norm alnim rizikom za Ca ovarijuma I statističke vrednosti TM Ca 125 kod žena sa dijagnozom Ca ovarijuma.

Novoobolele žene su imale oštro povećane vrednosti Ca 125, značajno iznad njihove bazične linije, koje se ne može objasniti redovnim Ca 125 fluktuacijama- objasnili su autori. Ovakvo povećanje se naziva “prelomna tačka” Ca 125. Hiljade ovakvih profila su bile osnova za izračunavanje ROCA algoritma koji odredjuje rizik žene za ovarijalni cancer u tom trenutku.

Ova strategija je dovela dotle da žene sa niskim rizikom nivo Ca 125 odredjuju na godinu dana, žene sa srednjim rizikom to čine u sledeća 3 meseca , a one sa visokim rizikom se šalju kog ginekologa- onkologa. Takodje nakon svakog Ca 125 testiranja, daje se nova preporuka o vremenu odredjivanja sledećeg testa.

Dr Lu I kolege izveštavaju da u proseku 5,8% žena ima srednji rizik za ovarijalni cancer svake godine, dok je 0,9% potreban pregled vaginalnim ultrazvukom ( TVS) I konsultacija sa ginekologom- onkologom.

Na Osnovu UZ nalaza- transvaginalnom sondom- 10 žena je operisano I kod 4 je pronadjen ovarijalni cancer. Sve ove žene su bile uključene u studiju najmanje 3 godine I imale su niske vrednosti Ca 125, sve dok nije došlo do naglog skoka. Dve od ovih žena sui male ovarijalni tumor sa niskim malignim potencijalom, jedna je imala endometrijalni karcinom I 3 su imale benigni ovarijalni tumor. To dovodi do pozitivne prediktivne vrednosti od 40% za detekciju ovarijalnog karcinom – rekli su istraživači. Specifičnost testiranja je bila 99% što znači da će samo 0,1% žena bez cancera biti pogrešno identifikovane kao da imaju bolest. Jako je važno da su sve žene kod kojih je otkriven ovarijalni cancer bio u ranom stadijumu.

U Emailu Reuters Haelthu Dr Lu je naglasila da je ključ uspeha ovakvog screening-a, vrlo malo lažno pozitivnih rezultata. Ova visoka specifičnost testa, nam omogućava da pacijentkinje operišemo samo kad je potrebno, a hirurgija je jedini način na koji se može definitivno I 100% utvrditi ovarijalni cancer- za razliku od raka dojke gde se radi biopsija kao konačna dijagnoza.

Prema navodima Dr Lu, iako je broj ispitanika mali, ova strategija otkriva ovarijalni cancer u ranom stadijumu dok se u 80% slučajeva ovarijalni cancer otkriva u uznapredovalom stadijumu.

Ona kaže da ova studija tek treba da bude potvrdjena – oko 200000 žena je trenutno u studiji u Velikoj Britaniji I rezultati se očekuju 2015.g

Cancer 2013.

Dr med Nikola Pešić