Lečenje cervikalnih neoplazija (CIN) “ Prvi rezultati ukazuju na veliku efikasnost Imiquimod vaginaleta kod žena sa CIN II i CIN III”

Dr. Christoph Grimm sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beču, u preliminarnom istraživanju objavio je da bi vaginalete sa  Imiquimodom, mogle pomoći u lečenju CIN-a, kao alternativa hirurgiji.

U istraživanju je učestvovalo 59 žena, koje se bile inficirane onkogenim tipovima HPV-a, i koje su patohistološki imale CIN II/III.

Ispitanice su bile podeljene na grupu žena koje su primale vaginalete sa Imiquimodom i placebo grupu.

Posle 16 nedelja kod pacijentkinja lečenih Imiquimod-om u 73% je došlo do histološke regresije na CIN 1, a 39% u placebo grupi.

Stopa HPV klirensa (“ čišćenje od virusa”) je bila 60% u grupi lečenoj Imiquimod-om i 14% u placebo grupi.

Takođe je, 47% aktivno lečenih pacijentkinja  imalo kompletnu remisiju koja se nije javila u kontrolnoj grupi.

“ Prvi rezultati ukazuju na veliku efikasnost Imiquimod vaginaleta kod žena sa CIN II i CIN III” kaže dr Grimm.

Dvadeset žena imalo je hirurški zahvat jer su i dalje imale CIN II/III prilikom poslednjeg pregleda. Tri  žene su u kontrolnoj grupi (5%) imale mikroinvazivni karcinom, a nijedna u lečenoj grupi.

Standardno lečenje CIN- a konizacijom, može uticati na fertilnost i ishod trudnoće, kažu istraživači. Imiquimod se dobro podnosi i nema težih neželjenih efekata.

Na osnovu ovih rezultata, autori nameravaju da urade veliku studiju u kojoj će uporediti Imiquimod sa konizacijom kod žena sa CIN I ( NCT01283763)

U Evropi je Imiquimod poznat po Imenu Aldara.

Obstet Gynecol 2012;

Dr Slavica Pešić specijalista ginekologije i akušerstva

GinekoMedika

10.9.2012.