Lečenje endometrijalne hiperplazije hormonskom spiralom-IUS ( Mirena), efikasnije od primene oralnih gestagena – rezultati su meta – analize objavljeni u časopisu “ American Journal of Obstetrics & Gynecology.”

Gestageni se koriste u lečenju endometrijalne hiperplazije jer utiču na regresiju promena endometrijuma a  samim tim i na rak endometrijuma. U poslednje vreme se koristi hormonski IUS – Mirena – koja u svom hormonskom cilindru sadrži gestagen- levonolgestrel.

Engleski istraživači iz Birmingham Women’s Hospital, UK,  su istraživali obe metode lečenja i došli do sledećih rezultata:

Pri korišćenju oralnih gestagena ukupna stopa regresije kod jednostavne hiperplazije endometrijuma, bila je 89%, a pri korišćenju hormonske IUS 96%, pri čemu nije nadjena statistički značajna razlika.

Kod kompleksne hiperplazije endometrijuma ukupna stopa regresije je bila 66% primenom oralnih gestagena i 92% primenom hormonske IUS.

Kod atipične hiperplazije stopa regersije je bila 69% primenom oralnih gestagena i 90% primenom hormonske IUS.

“Iako je kod komleksne i atipične hiperplazije nadjena statistički značajna razlika, pa samim tim da je hormonski IUS delotvorniji, sa zaključcima ne treba žuriti jer su studije radjene na malim i heterologim istraživanjima” kažu autori.

“Na pitanje oralni gestageni ili hormonski IUS ( Mirena) kod endometrijalne hiperplazije, potrebno je uraditi veliko, randomizirano, kontrolisano istraživanje sa dugotrajnim praćenjem pacijentkinja” naglašavaju autori. “ tako da se za sada ništa ne menja u kliničkoj praksi”.

Am J Obstet Gynecol. Oct 2010,