Dodavanje Myo-inozitola dijeti, poboljšava metabolički sindrom kod postmenopauzalnih žena, više nego tretman samo dijetom – ukazuju rezultati italijanske studije.

”Ovo bi trebalo uzeti u obzir samo kao pilot studiju s preliminarnim podacima,“ upozorio je dr. Rosario D’Anna u e-mailu za Reuters Health. „Međutim, Inositol je zanimljiv suplement, čak i ako je on uobičajeni proizvod našeg metabolizma.“

Nalazi su objavljeni 8.septembra u on-line izdanju Menopauza, od strane Dr. D’Anna sa Univerziteta u Messini, i  kolega. Autori navode da „inozitol (bilo u izoformi D-Chiro-inozitol ili kao MYO-inozitol) poboljšava osjetljivost na inzulin i ovulatornu funkciju kod madjih žena, delujući povoljno na sindrom policističnih jajnika – PCOS ”.

U istraživanje je bilo uključeno 80 postmenopauzalnih žena sa metaboličkim sindromom,  i to tako da je jedna grupa uz dijetu dobijala Myo-inozitol, a druga grupa je tretirana dijetom i placebo terapijom ( kontrolna grupa), i to u dužini od 6 meseci.

Analize su radjene pre terapije i nakon 6 meseci – (HOMA index) nivo inzulinske rezistencije, lipida i krvnog pritiska.

Rezultati: Myo-inozitol kao dodatak dijeti poboljšava krvni pritisak, HOMA index, nivo holesterola i triglicerida u serumu. Dobijene su vrlo značajne razlike u grupi koja je primala myo-inozitol i grupi sa placebo terapijom. U grupi sa Myo-inositolom došlo je do smanjena dijastolonog krvnog pritiska (-11%), HOMA indeks (-75%), a koncentracija triglicerida u serumu (-20%) i poboljšanje HDL holesterola (22%).

Autori smatraju da odredjene populacije mogu više odgovarati na inozitol nego drugi. “Verovatno ljudi sa genetskim ili metaboličkim poremećajem imaju smanjenu proizvodnju endogenog inozitola, pa samim tim imaju veću korist od suplementacije inozitolom” smatra Dr D’Anna.

Ipak instraživački tim zaključuje da ovaj prvi izveštaj o suplementaciji Myo-inozitola kod postmenopauzalnih žena povoljno utiče na metabolički sindrom i to na matabolizam ugljenih hidrata, lipida i krvanog pritiska.

2010 The North American Menopause Society