Korišćenje cervikalnog pesara moglo bi biti korisno u sprečavanju prevremenog porođaja kod trudnica s kratkim cerviksom, kaže se u istraživanju objavljenom on-line u Lancetu.

Korišćenje cervikalnog pesara moglo bi biti korisno u sprečavanju prevremenog porođaja kod trudnica s kratkim cerviksom, kaže se u istraživanju objavljenom on-line u Lancetu.

U istraživanju su Maria Goya i kolege iz Univerziteske bolnice Vall d’Hebron Univerziteta u Barceloni, slučajnim izborom podelili  trudnice  s dužinom grlića manjom od 25mm kod kojih su aplikovali pesar i one kod kojih su postupali ekspektativno. Rezultati ukazuju da je stopa spontanih porodjaja pre 34GN bila značajno manja u grupi trudnica koje su koristile pesar.

Trudnice koje su imale cervikalni pesar imale su značajno manju mogućnost radjanja  deteta sa malom telesnom težinom ( ispod 2500g) kao i zanačajno manju stopu respiratornog distresa.

„Ovakva ispitivanja ukazuju da bi pesar mogao biti koristan u lečenju žena sa rizikom za prevremeni porodjaj“ zaključuju autori.

Nuspojave koje su se javile tokom nošenja pesara su pojačani vaginalni sekret ili neprijatnost u malom trbuhu tj osećaj prisustva pesara.

Tačan način delovanja pesara u sprečavanju prevremenog porodjaja nije poznat. Jedno od objašnjenja je da pesar menja uterocervikalni ugao i time ojačava cervikalni kanal. Pretpostavlja se da pesar stvara imunobiološku barijeru izmedju horioamnionskog prostora i vaginalne flore.

Istraživači naglašavaju da pesar treba koristiti samo kada tim stručnjaka proceni stanje cerviksa, kao i da su obavezne redovne kontrole trudnica.

Lancet, 2.4.2012.

Dr SlavicaPešić