Upotreba niskih doza aspirina kod trudnica koje imaju povećani rizik od preeklampsije, smanjuje ( u polovini slučajeva) rizik od preeklampsije, prevremenog porodjaja i IUZR ( intrauterini zastoj rasta) – pokazuje najnovija studija.

30.juli 2010 -“Žene kod kojih postoji rizik od preeklampsije su one trudnice koje su u predhodnoj trudnoći već imale preeklampsiju/eklampsiju” treba uzeti niske doze aspirina svaki dan, počev od 16. nedelje trudnoće – kaže dr  Dr. Emmanuel Bujold, sa univerziteta  Laval, Quebec.

„Međutim“, dodao je, „nije jasno da li treba sa terapijom početi čim test trudnoće bude pozitivan, ili sačekati 8-12 nedelja.“

Preeklampsija i IUZR su povezane sa poremećajem placentacije – objasnili su on i njegove kolege u časopisu  „Obstetrics & Gynecology. Veruje se da je kao posledica toga neadekvatna perfuzija i placentna ishemija. Ako je ova teorija tačna onda bi terapija aspirinom trebala da spreči vazokonstrikciju i poremećaj zgrušavanja krvi u posteljici i na taj način smanji rizik od pojave preeklamsije i IUZR.

U studiju je uključeno 11 348 žena koje su bile u riziku od preeklampsije: napr nulipare, višeplodna trudnoća, abnormalan protok uterusnih arterija Color Doppler ultrazvukom, ili su već imale preeklampiju, hipertenziju, IUZR ili mrtvorodjenost u ranijoj trudnoći.

Grupa lečenih trudnica je primala aspirin 50-150 mg / dan, a kontrolna grupa placebo ili je bila bez terapije.

Tek kada je lečenje započeto pre 16. nedelje gestacije, istraživači su videli postojanje značajne razlike i to smanjenje pojave preeklampsije, IUZR ili prevremenog porodjaja.

Gestacijska starost je povećana za 1,4 nedelje kod grupe koja je primala aspirin u odnosu na grupu sa placebo terapijom.

“Implantacija posteljice” je obično završena sa 16-18 gestacijskih nedelja“, objasnio je dr. Bujold. „Vjerujemo da aspirin pomaže ovaj fiziološki mehanizam koji može biti manjkav kod nekih žena.

„Bilo bi sjajno ako  bi smo mogli da predvidimo i sprečimo preeklampsiju kod žena u prvoj trudnoći“, zaključio je dr. Bujold.

Terapija niskim dozama aspirina započeta u 16.nedelji gestacije ili ranije, kod žena sa rizikom od preekalmpsije, samnjuje rizik od preeklampsije, IUZR, preveremenog porodjaja, gestacijske hipertenzije i niske porodjajne težine.

Terapija niskim dozama aspirina posle 16. nedelje gestacije ne smanjuje rizik od ovih bolesti.
Obstet Gynecol. 2010;