Sok od brusnice nije prevencija za urinarne infekcije

//Sok od brusnice nije prevencija za urinarne infekcije

Sok od brusnice nije prevencija za urinarne infekcije

Sok od brusnice se trenutno ne može preporučiti za prevenciju infekcije urinarnog trakta kaže se u studiji objavljenoj  16.oktobra Cochrane Review.

Brusnica (obično kao sok od brusnica) je korišćena kako bi se sprečile urinarne infekcije.  Brusnica sadrži supstancu koja sprečava „lepljenje“ bakterija za zid mokraćne bešike i tako sprečava nastanak infekcije.

Ovo je treće ažuriranje podataka,  studija  na istu temu prvi put je objavljena   1998, a zatim ažurirana  2004. i 2008.g.

„Posle poslednjeg ažuriranja podataka, rezultati ukazuje na to da je sok od brusnice čak manje delotvoran na urinarne infekcije nego što se ranije mislilo.“ -rekao je glavni autor Ruth G. Jepson, dr.sc porodilišta Univreziteta  u Stirlingu u Velikoj Britaniji.

U ispitivanju su uključene 24 studije sa ukupno  4473 učesnika, 10 studija je ažurirano iz 2008.god a 14 studija je dodato tekućoj analizi. Istraživanja su uporedjivala produkte brusnice sa placebom, bez lečenja, i sa upotrebom antibiotika.

U poredjenju sa placebom , ili bez lečenja, proizvodi brusnice nisu bili povezani sa značajnim smanjenjem pojave simptomatske urinarne infekcije. (RR, 0,86; 95% interval pouzdanosti

[CI], 0,71-1,04). Proizvodi brusnice takodje nisu imali zaštitni uticaj na žene sa rekurentnim infekcijama, starije osobe, trudnice, decu, pacijente obolele od malignih bolesti i sa povredom kičme.

Ograničenja ove studije uključuju nedostatak izveštaja o količini aktivne supstance u tabletama ili kapsulama brusnice koje su ispitanici koristili.

„Mi ne vidimo potrebu da se uradi više studija o uticaju soka od brusnice na urinarne infekcije. Upotreba brusnice u tabletama i kapsulama se  može opravdati kod žena sa rekurentnim infekcijama i to samo ako proizvodi imaju preporučenu količinu aktivnog sastojka.“ Kaže autor

Published online October 16, 2012.

Dr Slavica Pešić

2018-02-20T00:38:42+00:00

Leave A Comment