Health Canada (vladina agencija odgovorna za javno zdravstvo u Kanadi) je objavila da su u toj zemlji prijavljene najmanje 23 smrti i 600 neželjenih reakcija kod žena koje koriste oralnu hormonsku kontracepciju Yaz i Yasmin proizvođača Bayer. Radi se o prijavljenim neželjenim  efektima  između 2007. godine i 2013.

Vest je objavila  mreža CBS (Canadian Broadcasting Corporation) a zatim su je preneli svi Kanadski mediji.

Izveštaji ukazuju na 333 nezavisna slučaja neželjenih reakcija na Yasmin, uključujući 15 smrti i 267 neželjenih reakcija na Yaz, uključujući 8 smrtnih slučajeva. Najčešći neželjeni efekti odnosili su se na nervni system, kardiovaskularni I disajni sistem kao I na srčane poremećaje.

Pilule već imaju oznake upozorenja da drospirenon, sintetski progestin. proizvodi  ga Bayer, povećava rizik venske tromboembolije od 1.5 do 3 puta.

Kako bi odgovorili na natpise u medijima, iz Health Canada pojašnjavaju i ponavljaju da neželjene reakcije ne znače nužno da su one nastale kao posledica korišćenja ovog proizvoda.o 3 puta u odnosu na ostale pilule. Ovakvu je procenu dala Health Canada nakon istraživanja 2011., a o tome su na vreme obavijestili  doktore. Američka Agencija za hranu i lekove (FDA ) izdala je upozorenje za drospirenon 2012. godine.

„Trenutno je stav Health Canada da dobrobiti Yaza i Yasmina i dalje nadmašuju rizike, ukoliko se koriste prema uputstvu o upotrebi. Health Canada neprestano nadzire sigurnost svih kontracepcijskih pilula na tržištu, baš kao što to čini i za ostale lekove i  nastavlja da nadgleda  sigurnost oralne i neoralne hormonske kontracepcije, pa tako i Yasmina i Yaza. “

Kako navodi the Globe and Mail, Udruženje opstetričara i ginekologa Kanade smiruje situaciju i upozorava da nema potrebe za panikom. „Neželjene nuspojave razlikuju se od navedenih događaja…Nema novih podataka i pilule su sigurne i delotvorne“, navodi dr. Jennifer Blake.

U aprilu  je sud u Kanadi potvrdio početak prvog sudskog procesa protiv Bayera u ime žene koja je koristila Yaz i Yasmin i još najmanje 13 drugih procesa koji se vode širom  zemlje. The Globe izveštava o Bayerovom priznanju da je u 2012. isplatio 1.2 milijarde dolara odštete prilikom poravnjanja u hiljadama  tužbi koje su podignute u SAD.

Bayer i dalje smatra da su pilule sigurne I delotvorne ako se koriste prema upustvu.

Medscape 14. juni 2013

Dr Slavica Pešić, ginekolog

objavljeno juna 2013.