Novi, obećavajući test kojim se iz sluzi grlića materice uzete pri rutinskom PAPA testu mogu otkriti promene uzrokovane rakom jajnika i tela materice.

Američki naučnici sa Johns Hopkins Kimmel Cancer Centra  iz Baltimora stvorili su novi, obećavajući test kojim se mogu otkriti  promene prouzrokovane rakom jajnika ili tela materice. Test je još uvek u fazi ispitivanja, ali pruža velike mogućnosti u ranom otkrivanju raka jajnika I tela materice.

Do sada nije postojao način na koji bismo mogli dovoljno rano otkriti rak jajnika ili početni rak materice, u vreme kada su mogućnosti izlečenja najveće.

„PAPA test imao je ogroman uticaj na smanjenje učestalosti raka grlića materice u celom svetu „, rekla je dr. Andrea Myers s Dana-Farber Cancer Instituta u komentaru na istraživanje objavljeno u Science Translational Medicine.

Nepostojanje dovoljno pouzdanog  testa za otkrivanje raka jajnika I tela materice,  dovelo je do istraživanja za stvaranje testova koji bi mogli otkriti ove karcinome preko njihovog genetskog potpisa, odnosno skupa mutacija DNK koje su specifične za ove karcinome.

Tako su Vogelstein i saradnici pretpostavili da se somatske mutacije karakteristične za rak endometrijuma i jajnika mogu otkriti u DNA dobijnoj iz PAPA testova uzetih metodom liquid based citology (LBC), te su ispitivali karcinome kod  46 žena (24 raka tela materice i 22 raka jajnika) kod kojih su imali takve PAPA testove.

Mutacije su otkrivene kod  svih 46 uzoraka: u 24 žene (100%) s rakom endometrijuma bila je prisutna ista mutacija u uzorku iz PAPA testa i u samom tumoru, dok je mutacija otkrivena u 9 od 22 pacijentkinje (41%) s rakom jajnika.

Potom su razvili prototip testa koji su primenili kod 14 žena s rakom (12 endometrijalnih karcinoma i 2 raka jajnika) I kod 14 zdravih žena koje su činile kontrolnu grupu. Mutacija je otkrivena kod svih 14 žena s rakom i nije bila prisutna ni kod jedne žene iz kontrolne grupe.

To je omogućilo nastavak istraživanja kako žena sa rakom jajnika tako I žena sa rakom materice.

Naučnici se nadaju da će ovo istraživanje biti gotovo do kraja godine,  ali će biti potrebno još 10-ak godina da bi se test potvdio  I našao primenu u širokoj populaciji.

Reuters Health

Dr Slavica Pešić  ginekolog-akušer