Posle primarnog lečenja karcinoma dojke – bilo da je to operativno, zračno, hemioterapijom ili kombinovano, postoji protokol kontrolnih pregleda.

Cilj ovih kontrolnih pregleda je pravovremeno otkrivanje i lečenje mogućih recidiva i metastaza, kao i neželjenih dejstava primarnog lečenja – postoperativne komplikacije.

U ovom tekstu su taksativno nabrojani pregledi posle završenog primarnog lečenja, njihov redosled i sadržaj.

Preglede treba obavljati u sledećim intervalima: – svaka 3 meseca tokom prve tri godine nakon bolesti.

Kontrolni pregled obuhvata:

Anamnezu ( ciljana pitanja za otkrivanje recidiva ili metastaza)
Klinički pregled ( težina, obim ruke operisane trane,
Inspekcija i palpacija dojki i limfnih čvorova, palpacija jetre, auskultacija pluća, i pregled kičmene moždine)
Ultrazvučni pregled
Mamografija – ukoliko je nakon operativnog zahvata zadržano tkivo dojke, mamografiju treba raditi svakih 6 meseci tokom 3 godine sa iste strane; svakih 12 meseci i sa suprotne strane.
Ako je otklonjena cela dojka – mamografiju treba raditi svakih 12 meseci.
Magnetna rezonanca- MRT – se preporučuje ukoliko je nalaz na mamografiji nejasan, npr zbog ožiljaka.
– u 4. i 5. godini kontrolni pregled svakih 6 meseci.
– nakon 6. godine kontrolni pregled raditi jednom godišnje.

Preventivni skreening mogućih metastaza se ne preporučuje, jer ne doprinosi preživljavanju, kao ni kvalitetu života.

Kod premenopauzalnih žena koje su pod terapijom GnRh analozima, preporučuje se osteodenzimetrija pre početka terapije.

Fizička aktivnost posle završene primarne terapije je oko 2-3 sata nedeljno, kao i redukcija telesne težine.

Ono što nikako ne treba izostaviti je intenzivno psihosomasko lečenje, rehabilitaciju i fizikalnu terapiju ( naročito nakon disekcije aksilarne jame).
Takodje je potreban samostalni pregled jednom mesečno.

Dr med Nikola Pešić

Objavljeno:       maj 2019.

Literatura:
Fallbuch Gynäkologie und Geburtshilfe 3 Auflage
S3-Leitlinie Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms Version 4.0 – Dezember 2017