Ulipristal je lek za suzbijanje abnormalnih krvarenjauzrokovanih leiomiomima maternice ili fibroidima –  prema nalazima randomiziranog istraživanja objavljenog u decembarskom  izdanju Obstetrics & Gynecology.

“Nalazi ove i druge studije upućuju na to da Ulipristal može biti koristan za  lečenje abnormalnog krvarenja iz materice uzrokovanog leiomyomima uterusa, naročito kod pacijenata koji žele sačuvati uterus”, kaže  James Simon, MD iz Women’s Health & Istraživački konzultanti u Washingtonu, DC, i kolege.

U podkastu koji je objavio časopis, glavni urednik Obstetrics & Gynecology Nancy Chescheir je izjavila kako rezultati mogu biti “veliko plus” za pacijente.

“To će nas prisiliti da razmislimo o lečnju premenopauzalnih pacijentkinja sa simtomatskim myomima.”, rekla je Dr Chescheir, klinički profesor opstetrije i ginekologije i  stručnjak za fetalnu medicinu Univerziteta u Severnoj Karolini na Medicinskom fakultetu Chapel Hill.

Međutim, u Evropskoj Uniji ( gde je lek već odobren) postoji zabrinutost,  jer je moguće toksično dejsvo na jetru. Zato se preporučuje da žene koje uzimaju lek moraju redovno da kontrolišu funciju jetre.

 Do 70% belih žena i više od 80% crnih žena u Sjedinjenim Državama imaju miome ( fibroide).

 Između 25% i 50% ovih žena imaju  kliničke simptome, kao što su obilno ili produženo krvarenje.

Standardno lečenje kod  teških krvarenja je operativno – hirurška histerektomija. Ali operacija ima nedestatke naročito kod mladih žena koje žele sačuvati plodnost.

Ulipristalni acetat je oralni selektivni modulator progesteronskog receptora.

Studije u Europi sugeriraju da je lek bolji od placeba za smanjenje veličine mioma, kao i kontrolu abnormalnog krvarenja. Međutim, ove studije su radjene uglavnom na belim ženama sa normalnom telesnom težinom.( koje imaju niži rizik od fibroida od crnih žena ili žena koje imaju prekomjernu tjelesnu težinu).

Da bi procenio Ulipristal u raznolikoj populaciji Simin i saradnici su sproveli dvostruko slepo kliničko ispitivanje u Sjedinjenim Državama. Tim je ispitivao premenopauzalnih 157 žena  ( od 18 do 50 god) sa abnormalnim krvarenjem iz uterusa i jednim ili više mioma. Žene su u većini bile crnkinje i sa povećanom telesnom težinom.

Pacijentkinjama je davano 5mg,  10 mg ili placebo, jednom dnevno tokom 12 nedelja, posle čega 12 nedelja nisu uzimale terapiju. Pacijentkinje su o krvarenju izveštavale tako što su koristile e- dnevnike, I popunjavale standardizovane upitnike.

Rezultati ispitivanja su pokazali da je Ulipristal u dozi od 5mg ili 10 mg pacijentkinjama smanjio krvarenja već posle prvih 10 dana – što nije bio slučaj u placebo grupi.

Takodje je došlo do smanjena veličine mioma.

Propratni efekti tokom terapije su hipertenzija, povećanje keratin fosfokinaze u serumu i pojava valunga. Na UZ pregledu, kod obe grupe žena koje su koristile Ulipristal ( 5mg i 10mg) kao i kod placebo grupe,  žene sui male sličnu debljinu endometrijuma ( što je povezano sa progesteronskim receptorima), a nakon prestanka terapije endometrijum se normalizovao.

 Dr Chescheir je  navela nekoliko prednosti ovog istraživanja “Jedna od najvažnijih stvari bila je to da je ovo bila američka studija, za razliku od studija u Europi, a jasnije se podudarala s američkom populacijom i ženama koje imaju fibrode”.

Iako nije glavni fokus ove studije,  takodje je smanjenje veličine fibroida s Ulipristalnim tretmanom bila “impresivna”. Međutim, mnoga pitanja ostaju nerzjašnjena kao: koja je najefikasnija doza; koliko je dugotrajna njegova efikasnost; da li lek ometa plodnost.Da li će se Ulipristal koristiti za smanjenje veličine submukoznih mioma i da li će poboljšati ishod trudnoće.”

  Bez obzira što je ostalo još mnogo pitanja,  savetnik  Obstetrics & Gynecology John Fischer, MD, ostao je oduševljen. Napomenuo je da lek još nije odobren u USA od strane FDA za lečenje fibroida ali  “Siguran sam da ćemo u idućih nekoliko godina videti ovaj lek koji dolazi na tržište kao potencijalni tretman za fibroide. ” Dr Fischer je profesor opstetrije, ginekologije Univerziteta Minnesota u Minneapolisu.

Obstet Gynecol. 2018; 131: 431-439.

Dr med Slavica Pešić, ginekolog- akušer

Objavljeno 20.2.2018.