Bakterijske infekcije u trudnoći

/Bakterijske infekcije u trudnoći
Bakterijske infekcije u trudnoći 2017-10-19T13:59:33+00:00

Bakteriske infekcije u trudnoći mogu uticati na trudnice,  od implantacije, tokom cele trudnoće, za vreme porodjaja i za vreme puerperijuma. One takodje imaju uticaj na fetus i novorodjenče, pa je samim tim njihovo otkrivanje i lečenje veoma važno. Mnoge od njih prolaze asimptomatski, što zahteva visoku kliničku svest i adekvatan skrining.

     Beta hemolitički streptococcus grupe B ( GBS, Streptococcus agalactiae)

Infekcije beta hemolitičkim streptokocom grupe B su infekcije koje utiču kako na majku tako i na plod tj na novorodjenče. Od kada je 70- ih godina uvedena intrapartalna profilaksa, infecija je smanjena za oko 70%. Ova vrsta infekcije je najčešći uzrok smrtonosnih infekcija kod novorodjenčadi i majki.

Karaketrsitike:

 • GBS se može naći kao deo normalne vaginalne, rektalne i oralne flore.
 • za vreme porodjaja infekcija se širi uzlazno
 • kod trudnica GBS uzrokuje cistis, amnionitis, endometritis, mrtvorodjenost a putem kvri može izavati endokarditis i meningitis.
 • nakon porodjaja, može izazvati infekcije urinarnog sistema i apscesse male karlice.
 • kod novorodjenčadi infekcija se javlja u vremenu do 7 dana ( prosečna starost novorodjenčadi je oko 12 sati), a prvenstveno se manifestuje kao sepsa, upala pluća ili meningitis. Ova infekcija kod neonatusa može ostaviti drastične posledice kao što su gubitak sluha, vida i neurološki ispadi.

CDC ( Centers for disease Control and Prevention)  preporuke su sledeće:

 •  u trudnoći od 35-37GN sve trudnice treba da ispitaju cervikalni, vaginalni i rektalni bris.
 •  ako je rezultat kulture pozitivan, pacijentkinju obavezno treba lečiti
 • ako rezultati briseva nisu poznati u vreme porodjaja, pacijentkinja se smatra visiko rizičnom i odredjuje se tarpija u sledećim slučajevima:
 • GBS u urinu tokom trudnoće
 • porodjaj pre 37GN
 • ruptura ploodovih ovojaka koja traje duže od 16 sati.
 • intrapatralna temperature veća od 38 stepeni Celzijusa

Pacijentkinje sa visokim rizikom i negativnim nalazom briseva 5 nedelja do termina,  ne treba lečiti.

Terapija je sledeća:

 • do porodjaja Penicillin G ili Ampicillin
 •  kod pacijentkinja sa alergijom na Penicillin dati Klindamicin ili Erytromicin.
 •  ako nije ustanovljena osetljivost na Klindamicin I Eritromicin može se uključiti Vankomicin
 •  mora se obratiti posebna pažnja na simtome od strane neonatusa.

                Urinarne infekcije u trudnoći

Asimtomatska bakteriurija se razvija u 10-15% trudnica I može dovesti do komlikacija kao što je pijelonefritis. Zbog toga je pregled  urinoluture kod trudnica neophodan. Bakteriurija se definiše kao broj bakterija > 100.000 jedinica.

Lečenje je sledeće:

 •  antibiotici po nalazu antibiograma.
 • Sulfonamidi, amoksicilin, amoksicilin-klavulanat, cefaleksin i nitrofurantoin su prihvatljivi
 • Sulfonamidi u zadnjih nekoliko nedelja trudnoće mogu dovesti do kernikterusa i hiperbilirubinemije u novorođenčadi
 • Trimetoprim je relativno kontraindikovan tokom prvog tromesečja zbog moguće teratogenosti.
 • Nitrofurantoin može uzrokovati hemolizu kod pacijenata ili fetusa s nedostatkom G6PD
 • Sedmodnevni režim tretira bakteriuriju i akutni cistitis; dok terapija s jednom dozom nije delotvorna
 • Ponavljajuće infekcije zahtevaju  postcoitalnu profilaksu sa jednom dozom cephalexin ili nitrofurantoin macrocrystal
 •  Blagi slučajevi se mogu lečiti ambulantno, a teži zahtevaju hospitalizaciju uz terapiju antibioticima, hidrataciju zbog mučnina, I povraćanja. Kod pacijentkinja koje su imale pijelonefritis obavezne su češće kontrole urinokulture.

                       Chlamydia trachomatis

Infekcija Chklamydiom Trachomatis je česta bakterijska,  seksualno prenosiva bolest ( u SAD je ova infekcija najčešća) a glavni je uzrok komplikacija u trudnoći i prenos bolesti na novorodjenče.

Karakteristike ove bolesti su:

 • oko 75% žena sa infekcijom nema simptoma tj infekcija je asimptomatska.
 •  Chlamydia može izazvati cervicitis, endometritis, PID, akutni uretralni sindrom, horioamnionitis, postpartalni endometritis, i gestacijsko krvarenje kod trudnica.
 • Na fetus se infekcija prenosi verikalno – od majke na plod
 •  kod novorodjenčadi infekcija klamiodijom obično uzrokuje konjuktivitis i upalu pluća.
 •  Sve trudnice trebale bi uraditi ispitivanje na Chlam u ranoj trudnoći, a  po potrebi i u trećem trimestru.
 •  pacijentkinje sa dijagnozom klamidijske infekcije u prvom tromesečju moraju biti lečene i kontrolisane.

prema CDC– u,  ispitivanje na Chlamydiu trachomatis može biti uradjeno u urinu ili cervikalnom brisu.

Lečenje je sledeće:

 •  Azitromicin ( prva preporučena terapija)
 •  Amoxicillin
 •  Eritromicin ( različiti neželjeni efekti ograničavaju njegovu upotrebu)
 • Tetraciklini I fluorokinoloni su kontraindikovani u trudnoći.

Posle 3 nedelje, treba proveriti ispitivanje,  kako bi se lečenje ponovilo ako je potrebno.

 

Dr med  Slavica Pešić, ginekolog-akšer

 

: